Σύνδεσμος δυο σημείων αγωγών Φ8-10 ΤΥΠΟΣ Α κράματος ψευδαργύρου επιχαλκωμένος (ZAMAK/eCu)

Print
Product_%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%89%ce%bd_%ce%b4%cf%85%ce%bf_%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%89%ce%bd_%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%80%ce%bb%cf%89%ce%bd_%cf%87%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%82_%ce%91_%ce%96%ce%91%ce%9c%ce%91%ce%9a_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_163111-005

Σύνδεσµος διπλός (δυο σηµείων), αγωγών διαµέτρου  Ø 8-10 mm κράματος ψευδαργύρου επιχαλκωμένος (ZAMAK/eCu), µε τραπεζοειδή βάση, πολλαπλών χρήσεων όπως: συστολοδιαστολικά, προστατευτικοί αγωγοί κ.λπ., για χρήση εκτός εδάφους.

Υλικό

Διάµετρος

αγωγού (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

ZAMAK/eCu

Ø 8-10

ΕΝ 62561-1

163111-005