Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 τύπου HILTI κράμα ψευδαργύρου επιχαλκωμένο (ZAMAK/eCu)

Στήριγµα κράμα ψευδαργύρου επιχαλκωμένο (ZAMAK/eCu), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε εσωτερικό σπείρωµα, για στήριξη σε µπετόν, τοιχοποιία ή panel µε καρφί HILTI ή ροµπόκαρφο ή τυφλό περικόχλιο.

Υλικό

Διάµετρος

αγωγού (mm)

Ύψος

στηρίγµατος

(mm)

Σπείρωµα

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

Cu-Ε

Ø 8-10

20

M6

ΕΝ 62561-4

151111-025

 

 

20

M8

151111-026

 

 

30

M6

151111-027

 

 

30

M8

151111-028

 

 

50

M6

151111-029

 

 

50

M8

151111-030

 

 

60

M6

151111-031

 

 

60

M8

151111-032

 

 

100

M6

151111-033

 

 

100

M8

151111-034