Ακίδες

Ακίδες
Pdf Print
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%92.%ce%a4._franklin_%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b9%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_ms-schr_%ce%a630x1000mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141311-001
Ακίδα σύλληψης Β.Τ. Franklin ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr) Ακίδα σύλληψης Β.Τ. Franklin ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr). Τοποθετείται είτε αυτόνομη, είτε σε συνδυασμό με σύστημα κλωβού Faraday (για την κάλυψη ιδιομορφ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%92.%ce%a4._franklin_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a630x1000mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141312-001
Ακίδα σύλληψης Β.Τ. Franklin χαλύβδινη ανοξείδωτη (ΙΝΟΧ) Ακίδα σύλληψης Β.Τ. Franklin χαλύβδινη ανοξείδωτη (ΙΝΟΧ). Τοποθετείται είτε αυτόνοµη, είτε σε συνδυασµό µε σύστηµα κλωβού Faraday (για την... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_st-tzn_%ce%a610x200mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141411-001_141411-002_141411-003
Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) Ακίδα σύλληψης επί στηριγµάτων αγωγού συλλογής χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn). Τοποθετείται σε κατακόρυφα προς το έδαφος στηρίγµατα αγω... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_cu-e_%ce%a610x200mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141412-001_141412-002_141412-003
Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) Ακίδα σύλληψης επί στηριγµάτων αγωγού συλλογής χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E). Τοποθετείται σε κατακόρυφα προς το έδαφος στηρίγµατα αγωγού συλλογής. Η σ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_cu-esn_%ce%a610x200mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141413-001_141413-002_141413-003
Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn) Ακίδα σύλληψης επί στηριγµάτων αγωγού συλλογής χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn). Τοποθετείται σε κατακόρυφα προς το έδαφος στηρίγµατα αγωγού συλλογής... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85_almgsi_%ce%a610x200mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141414-002_141414-003_141414-004
Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων κράματος αλουμινίου (AlMgSi) Ακίδα σύλληψης επί στηριγµάτων αγωγού συλλογής κράματος αλουμινίου (AlMgSi). Τοποθετείται σε κατακόρυφα προς το έδαφος στηρίγµατα αγωγού συλλογής. Η σ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a610x200mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141415-001_141415-002_141415-003
Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ) Ακίδα σύλληψης επί στηριγµάτων αγωγού συλλογής ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ). Τοποθετείται σε κατακόρυφα προς το έδαφος στηρίγµατα αγωγού συλλογής. Η σύ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_st-tzn_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141511-003_141511-004
Ακίδα σύλληψης επί βάσεως χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) Ακίδα σύλληψης που στηρίζεται σε βάση χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn). Τοποθετείται κοχλιούµενη σε βάση µε εξέχον σπείρωµα Μ 8. Η ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_cu-e_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141512-002_141512-003
Ακίδα σύλληψης επί βάσεως χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) Ακίδα σύλληψης που στηρίζεται σε βάση χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E). Τοποθετείται κοχλιούµενη σε βάση µε εξέχον σπείρωµα Μ 8. Η ακίδα περιλα&micr... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82_%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b9%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_ms-echr_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141513-001_141513-002
Ακίδα σύλληψης επί βάσεως ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr) Ακίδα σύλληψης που στηρίζεται σε βάση ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr). Τοποθετείται κοχλιούµενη σε βάση µε εξέχον σπείρωµα Μ 8. Η ακίδα περι... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141514-001_141514-002
Ακίδα σύλληψης επί βάσεως ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ) Ακίδα σύλληψης που στηρίζεται σε βάση ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ). Τοποθετείται κοχλιούµενη σε βάση µε εξέχον σπείρωµα Μ 8. Η ακίδα περιλαµ... Morearrows
Product_small_%ce%92%ce%b1%cf%83%ce%b7_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_st-tzn_%ce%a6100mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141611-001
Βάση στήριξης ακίδας χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) Κυκλική βάση χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn), µε εξέχον σπείρωµα Μ 8, για την στήριξη των ακίδων. Morearrows
Product_small_%ce%92%ce%b1%cf%83%ce%b7_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a6100mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141613-001
Βάση στήριξης ακίδας ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ) Κυκλική βάση ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ), µε εξέχον σπείρωµα Μ 8, για την στήριξη των ακίδων. Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85_%ce%b4%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_st-tzn_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141711-001_141711-002
Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων μονωμένου δώματος χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) Ακίδα σύλληψης χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn), που στηρίζεται σε πλαστική βάση µονωµένου δώµατος (PVC) γεµισµένη &mic... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85_%ce%b4%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_cu-e_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141712-001_141712-002
Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων μονωμένου δώματος χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) Ακίδα σύλληψης χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E), που στηρίζεται σε πλαστική βάση µονωµένου δώµατος (PVC) γεµισµένη µε µπετόν... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85_%ce%b4%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b9%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_ms-echr_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141713-002_141713-003
Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων μονωμένου δώματος ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr) Ακίδα σύλληψης ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr), που στηρίζεται σε πλαστική βάση µονωµένου δώµατος (PVC) γεµισµένη µε &micr... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85_%ce%b4%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141714-001_141714-002
Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων μονωμένου δώματος ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ) Ακίδα σύλληψης ανοξείδωτη χαλύβδινη (INOX), που στηρίζεται σε πλαστική βάση µονωµένου δώµατος (PVC) γεµισµένη µε µπετόν,... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_st-tzn_%ce%a616x1000mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141811-001_141811-002
Ακίδα σύλληψης με πλευρική στήριξη χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) Ακίδα σύλληψης χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn), που τοποθετείται πλαγιοµετωπικά σε προεξέχοντα στοιχεία του κτιρίου (στηθαία, καπνοδόχους, κτί... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_cu-e_%ce%a616x1000mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141812-001_141812-002
Ακίδα σύλληψης με πλευρική στήριξη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) Ακίδα σύλληψης χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E), που τοποθετείται πλαγιοµετωπικά σε προεξέχοντα στοιχεία του κτιρίου (στηθαία, καπνοδόχους, κτίσµατα επί δ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a616x1000mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141813-002_141813-003
Ακίδα σύλληψης με πλευρική στήριξη ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ) Ακίδα σύλληψης ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ), που τοποθετείται πλαγιοµετωπικά σε προεξέχοντα στοιχεία του κτιρίου (στηθαία, καπνοδόχους, κτίσµατα επί δώ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9_%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85_al_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141911-001
Ακίδα σύλληψης τύπου μανιτάρι κράματος αλουμινίου (Al) Ακίδα σύλληψης τύπου μανιτάρι κράματος αλουμινίου (Al), που τοποθετείται σε επίπεδα δώµατα τα οποία είναι προσπελάσιµα (π.χ. parking αυτοκινήτων ή άλλ... Morearrows
Product_small_%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b7_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b9%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_ms-echr_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_142011-001
Πολλαπλή ακίδα σύλληψης ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr) Πολλαπλή ακίδα σύλληψης ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr). Morearrows