Συστήματα Καθαρισμού

Προστασία γυάλινων και ανοξείδωτων επιφανειών. Εξειδικευμένα συστήματα καθαρισμού.

Ritec Εφαρμογές
Παρουσίαση προϊόντων, Εφαρμογές της τεχνολογίας "Non-Stick" Clearshield 
Ritec Φ/Β
Προστασία γυάλινων επιφάνειων Φωτοβολταϊκών πάνελ - Clearshield. 
Πρόβλημα?
Τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε? 
Προστασία σκαφών
Προστασίας γυάλινων και ανοξείδωτων επιφανειών σκαφών, πλοίων.
Καθαρό Νερό - SMA 200
Εξειδικευμένα συστήματα καθαρισμού φωτοβολταϊκών πάνελ. BAUDOIN SMA 200