Αποξήλωση Ραδιενεργών Αλεξικεραύνων

Αποξήλωση

Παραλαβή

Σφράγιση

Από το 1975 και κατόπιν αδείας από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιτρεπόταν η εγκατάσταση ραδιενεργών αλεξικεραύνων. Η ραδιενεργός κεφαλή έφερε στοιχεία με ραδιενεργό ισότοπο Αm-241 ή Ra-226. Ο έντονος ιονισμός του αέρα γύρω από την κεφαλή λόγω εκπομπής φορτισμένων σωματιδίων - ακτινοβολίας δημιουργούσε σημαντικό πόλο έλξης. Ανάλογα με την ποσότητα ραδιενέργειας της κεφαλής -σε μCi- καθοριζόταν η ακτίνα προστασίας του αλεξικεραύνου, από R=50 έως 400 μέτρα.

Με την υπ' αριθμό 260/030.8 / 27.03.1986 εγκύκλιο η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας απαγόρευσε πλέον την εγκατάσταση ραδιενεργών αλεξικεραύνων και με την άδεια την οποία μας διέθεσε προβήκαμε σε απομάκρυνση μεγάλου αριθμού ραδιενεργών αλεξικεραύνων σε όλη την επικράτεια και συνεχίζουμε το έργο αυτό μέχρι σήμερα.

Η ΠΙΤΤΑΣ-ΔΡΑΓΝΗΣ κατέχει άδεια λειτουργίας εργαστηρίου ραδιοϊσοτόπων από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Τμήμα αδειών και Ελέγχων) για την αποξήλωση, παραλαβή και σφράγιση ραδιενεργών αλεξικεραύνων.

Προβαίνουμε στις εξής ενέργειες:

Απεγκαθιστούμε, παραλαμβάνουμε και σφραγίζουμε σε ειδικά μολύβδινα κιβώτια με χαλύβδινη επένδυση τις ραδιενεργές κεφαλές

Δίνουμε στον κάτοχο σχετική βεβαίωση παραλαβής της ραδιενεργού κεφαλής.

Φροντίζουμε για την έκδοση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας βεβαίωσης μεταβίβασης της κυριότητας των ραδιενεργών κεφαλών από τον κάτοχο σ’ εμάς, με οριστική απαλλαγή του κατόχου από την ευθύνη κατοχής.

Για τις εργασίες χειρισμού του ραδιενεργού υλικού διαθέτουμε κατάλληλο εξοπλισμό όπως Geiger, ειδικές στολές, μάσκες, γάντια κ.α.

Για την ραδιοτοξικότητα γύρω από τον χώρο του αλεξικεραύνου, λαμβάνουμε δείγματα (smear tests) τα οποία παραδίδουμε για έλεγχο στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ''ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ'', το οποίο και εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό για την ύπαρξη ή όχι ραδιοτοξικότητας.