Έρευνα

Μέσω της έρευνας επιτυγχάνεται η ικανότητα εφαρμογής νέων τεχνολογιών. Η ΠΙΤΤΑΣ-ΔΡΑΓΝΗΣ με την βοήθεια του εργαστηριακού εξοπλισμού και του καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού που διαθέτει, σε συνεργασία με άλλα επιστημονικά κέντρα και πανεπιστήμια παρακολουθεί  και συμμετάσχει ενεργά στον τομέα εξέλιξης των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας - γειώσεων - αντιυπερτασικού εξοπλισμού.