Αγωγοί - Ταινίες - Πλάκες

Αγωγοί - Ταινίες - Πλάκες
Pdf Print
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_st-tzn_%ce%a610_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3-111111-002
Αγωγός μονόκλωνος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) Αγωγός μονόκλωνος χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), με βάρος επιψευδαργύρωσης τουλάχιστον 350gr/m2. Χρησιμοποιείται κυρίως σε συστήµατα γειώσεων ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_cu-e_%ce%a68_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111113-002
Αγωγός μονόκλωνος χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E) Αγωγός μονόκλωνος χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E). Χρησιμοποιείται κυρίως σε συστήµατα γειώσεων (θεµελιακή – περιµετρική). Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_v2a_%ce%a68_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111116-001
Αγωγός μονόκλωνος ανοξείδωτος χαλύβδινος (ΙΝΟΧ) Αγωγός μονόκλωνος ανοξείδωτος χαλύβδινος (ΙΝΟΧ). Χρησιμοποιείται κυρίως σε συστήµατα γειώσεων (θεµελιακή – περιµετρική). text... Morearrows
Product_small_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_st-tzn_30x3_5mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_121111-005
Ταινία χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) Ταινία (λάμα) χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) για χρήση κυρίως σε συστήματα γειώσεων (θεμελιακή - περιμετρική). Επίσης χρησιμοποιείται και σε συστήμα... Morearrows
Product_small_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_cu-e_30x2mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_121113-005
Ταινία χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) Ταινία (λάμα) χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) για χρήση κυρίως σε συστήματα γειώσεων (θεμελιακή - περιμετρική). Επίσης χρησιμοποιείται και σε συστήματα αντικεραυνικής... Morearrows
Product_small_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_v2a_30x3_5mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_121116-001
Ταινία ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ) Ταινία (λάμα) ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ) για χρήση κυρίως σε συστήματα γειώσεων (θεμελιακή - περιμετρική). Επίσης χρησιμοποιείται και σε συστήματα αντικεραυνικής ... Morearrows
Product_small_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_cu-e_35mm2_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_121311-003
Ταινία πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) Ταινία πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) αποτελούµενη από συρµατίδια µικρής διαµέτρου (υψηλής αγωγιµότητας) για χρήση γ... Morearrows
Product_small_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_cu-esn_35mm2_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_121312-003
Ταινία πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn) Ταινία πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn) αποτελούµενη από συρµατίδια µικρής διαµέτρου 0,2 mm για χρήση γεφύρωσης και ισο... Morearrows
Product_small_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%ce%b3%ce%b5%cf%86%cf%85%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_cu-e_35mm2_500mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_121411-002
Ταινία γεφύρωσης τυποποιημένη πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) Ταινία γεφύρωσης τυποποιημένη πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E), σε µήκη 300 και 500 mm για χρήση γεφύρωσης και ισοδυναµικής σύνδεσης &mi... Morearrows
Product_small_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%ce%b3%ce%b5%cf%86%cf%85%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_cu-e_35mm2_300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_121412-002
Ταινία γεφύρωσης τυποποιημένη πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn) Ταινία γεφύρωσης τυποποιημένη πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn), σε µήκη 300 και 500 mm για χρήση γεφύρωσης και ισοδυναµικής σύνδεση... Morearrows
Product_small_%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%b1_%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_500x500x3mm_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_191211-011
Πλάκα γείωσης χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) Πλάκα γείωσης χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn), διαφόρων διαστάσεων µε σύνδεσµο αγωγού ενός σηµείου. Morearrows
Product_small_%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%b1_%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_500x500x3mm_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_cu_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_191212-010
Πλάκα γείωσης χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) Πλάκα γείωσης χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E), διαφόρων διαστάσεων µε σύνδεσµο αγωγού ενός σηµείου. Morearrows