Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι
Pdf Print
Product_small_%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82_%cf%83%cf%86%ce%b9%ce%b3%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b1%cf%82_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%bd_%ce%bc%ce%b5_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf_%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%a614_%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_ms_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_163311-002
Σύνδεσμος (σφιγκτήρας) ηλεκτροδίου / αγωγού, ορειχάλκινος (Ms-Cu/Zn) Σύνδεσµος ορειχάλκινος (Ms-Cu/Zn), ηλεκτροδίων µε αγωγό γείωσης. Morearrows
Product_small_%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82_%cf%83%cf%86%ce%b9%ce%b3%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b1%cf%82_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%bd_%ce%bc%ce%b5_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf_%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%a616_%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_ms-ecu_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_163311-004
Σύνδεσμος (σφιγκτήρας) ηλεκτροδίου / αγωγού, ορειχάλκινος επιχαλκωμένος (Ms/eCu) Σύνδεσµος ορειχάλκινος επιχαλκωμένος (Ms/eCu), ηλεκτροδίων µε αγωγό γείωσης. Morearrows
Product_small_%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%ce%b7%ce%ba%cf%85%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%bd_%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%86%ce%b1_%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_ms_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_191511-001
Σύνδεσμος (μούφα) επιμήκυνσης ηλεκτροδίου, ορειχάλκινος (Ms-Cu/Zn) Σύνδεσµος ορειχάλκινος (Ms-Cu/Zn), επιµήκυνσης ηλεκτροδίων γείωσης µε εσωτερικό σπείρωµα. Morearrows
Product_small_%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_163411-001
Σύνδεσμος οπλισμού χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) Σύνδεσµος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn), ράβδων οπλισµού έως Ø 25 mm, µε αγωγό Ø 8-10 ή ταινία 30x3,5 έως και 40x... Morearrows
Product_small_%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_163411-003
Σύνδεσμος οπλισμού μονός χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) Σύνδεσµος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn), ράβδων οπλισµού μονός έως Ø 25 mm, µε αγωγό Ø 8-10 ή ταινία 30x3,5 έως κ... Morearrows
Product_small_%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_%ce%b1%cf%81%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_163411-002
Σύνδεσμος οπλισμού αρπάγη χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) Σύνδεσµος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn), ράβδων (ταχυσύνδεσμος) οπλισµού τύπου αρπάγη έως Ø 25 mm, µε ταινία 30x3,5 έως ... Morearrows
Product_small_%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%b9_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_c_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%ce%b9_cu_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_163511-021
Σύνδεσμος αγωγών τύπου C χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E) Σύνδεσµος χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E), πρεσαριστός τύπου "C" για αγωγούς. Morearrows
Product_small_%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%b9_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_c_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%ce%b9_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%b9_cu-esn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_163512-013
Σύνδεσμος αγωγών τύπου C χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu/eSn) Σύνδεσµος χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu/eSn), πρεσαριστός τύπου "C" για αγωγούς. Morearrows