Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι
Σύνδεσμος (σφιγκτήρας) ηλεκτροδίου / αγωγού, ορειχάλκινος (Ms-Cu/Zn)

Σύνδεσµος ορειχάλκινος (Ms-Cu/Zn), ηλεκτροδίων µε αγωγό γείωσης.

Σύνδεσμος (σφιγκτήρας) ηλεκτροδίου / αγωγού, ορειχάλκινος επιχαλκωμένος (Ms/eCu)

Σύνδεσµος ορειχάλκινος επιχαλκωμένος (Ms/eCu), ηλεκτροδίων µε αγωγό γείωσης.

Σύνδεσμος (μούφα) επιμήκυνσης ηλεκτροδίου, ορειχάλκινος (Ms-Cu/Zn)

Σύνδεσµος ορειχάλκινος (Ms-Cu/Zn), επιµήκυνσης ηλεκτροδίων γείωσης µε εσωτερικό σπείρωµα.

Σύνδεσμος οπλισμού χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)

Σύνδεσµος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn), ράβδων οπλισµού έως Ø 25 mm, µε αγωγό Ø 8-10 ή ταινία 30x3,5 έως και 40x4 mm.

Σύνδεσμος οπλισμού μονός χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)

Σύνδεσµος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn), ράβδων οπλισµού μονός έως Ø 25 mm, µε αγωγό Ø 8-10 ή ταινία 30x3,5 έως και 40x4 mm.

Σύνδεσμος οπλισμού αρπάγη χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)

Σύνδεσµος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn), ράβδων (ταχυσύνδεσμος) οπλισµού τύπου αρπάγη έως Ø 25 mm, µε ταινία 30x3,5 έως και 40x4 mm.

Σύνδεσμος αγωγών τύπου C χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E)

Σύνδεσµος χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E), πρεσαριστός τύπου "C" για αγωγούς.

Σύνδεσμος αγωγών τύπου C χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu/eSn)

Σύνδεσµος χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu/eSn), πρεσαριστός τύπου "C" για αγωγούς.