Προφίλ

Η ΠΙΤΤΑΣ-ΔΡΑΓΝΗΣ είναι μια υψηλής εξειδίκευσης Ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται 30 χρόνια στο χώρο των αντικεραυνικών συστημάτων, γειώσεων και αντιυπερτασικών διατάξεων.

Kάθε πελάτης είναι σημαντικός. Για κάθε έργο, ανεξαρτήτως μεγέθους, προσφέρεται μια ποιοτική, εξατομικευμένη λύση. Από τον σχεδιασμό, την παραγωγή εξαρτημάτων, την άρτια εγκατάσταση έως και την συντήρηση. 

Στόχος της ΠΙΤΤΑΣ-ΔΡΑΓΝΗΣ είναι η άψογη συνεργασία και η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Το επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό της εταιρίας είναι πάντα έτοιμο να προσφέρει υποστήριξη και έγκυρες πληροφορίες. Τα υψηλής ποιότητας - ανταγωνιστικά προϊόντα  που προσφέρονται ανταποκρίνονται στα Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά πρότυπα.

Το εύρος των προϊόντων, συνεχίζει να επεκτείνεται και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: αλεξικέραυνα ενισχυμένου ιονισμού χώρου TESLA-S, υλικά και εξαρτήματα αντικεραυνικών συστημάτων κλωβού FARADAY γειώσεων, απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων ΟΒΟ-ΒΕΤΤΕRΜΑNΝ, βελτιωτικά αντίστασης γείωσης (Earthplus) - (Conducrete), εξωθερμικές συγκολλήσεις KUMWELL, όργανα ελέγχου ηλεκτρικών μετρήσεων TESTBOY - SEAWARD, το καινοτόμο υλικό ευκολίας καθαρισμού γυάλινων - ανοξείδωτων επιφανειών ClearShield RITEC καθώς και τα πλυστικά συστήματα καθαρισμού BAUDOIN.