Παραγωγή

Page_%ce%a4%ce%a1%ce%9f%ce%a7%ce%9f%ce%a3-%ce%9a%ce%9f%ce%a0%ce%97%ce%a3 Page_%ce%a4%ce%9f%ce%a1%ce%9d%ce%9f%ce%a3 Page_%ce%a0%ce%a1%ce%95%ce%a3%ce%91-%ce%9c%ce%95-%ce%9a%ce%91%ce%9b%ce%9f%ce%a5%ce%a0%ce%99 Page_%ce%a5%ce%9b%ce%99%ce%9a%ce%91 Page_%ce%97%ce%9b%ce%95%ce%9a%ce%a4%ce%a1%ce%9f%ce%9a%ce%9f%ce%9b%ce%9b%ce%97%ce%a3%ce%97

Η ΠΙΤΤΑΣ-ΔΡΑΓΝΗΣ διαθέτει γραμμή παραγωγής υλικών αντικεραυνικής προστασίας - γειώσεων πλήρως εξοπλισμένη. Αυτό δίνει την δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας των υλικών και την δημιουργία ειδικών εξατομικευμένων λύσεων για οποιαδήποτε εφαρμογή όσο περίπλοκη - ιδιαίτερη και αν αυτή είναι.