Γενικά

Γενικές πληροφορίες και τεχνικά φυλλάδια. 

TESLA-S
Aλεξικέραυνο TESLA-S με ενισχυμένο σύστημα ιονισμού   
ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ΠΙΤΤΑΣ-ΔΡΑΓΝΗΣ
Μερικές Εγκαταστάσεις Αλεξικεραύνων
Δειγματοληπτικές εκπληρωμένες εγκαταστάσεις.
SPD Χαμηλής Τάσης
Εξοπλισμός Προστασίας από Υπερτάσεις για συστήματα Χαμηλής Τάσης Κλάση Προστασίας Τ1, Τ2, Τ3 
SPD Δεδομένων
Εξοπλισμός Προστασίας Συστημάτων Πληροφοριών (DATA) από Υπερτάσεις Τηλεφωνία/Δίκτυα (10/100)/TV, Satelite, Radio/Video
SPD Φ/Β
Εξοπλισμός Προστασίας Φωτοβολταικών συστημάτων από Υπερτάσεις  Ολοκληρωμένοι πίνακες IP65 | Προστασία Τ1, Τ2 | Ισοδυναμικές μπάρες προστασίας
Ασφάλειες Φ/Β
Κυλινδρικές ασφάλειες 10x38mm Littelfuse Solar SPF 
Σπινθηριστές
Σπινθηριστές για ισοδυναμική γεφύρωση σωλήνων φυσικού αερίου, αντικεραυνικής προστασίας κτλ.
ΑΡΘΡΑ ΥΛΙΚΩΝ 1/3
ΑΡΘΡΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΤΗΕ) ΜΕΡΟΣ 1/3
ΑΡΘΡΑ ΥΛΙΚΩΝ 2/3
ΑΡΘΡΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΤΗΕ) ΜΕΡΟΣ 2/3
ΑΡΘΡΑ ΥΛΙΚΩΝ 3/3
ΑΡΘΡΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΤΗΕ) ΜΕΡΟΣ 3/3
ΔΕΔΔΗΕ - Προστασία Ηλεκτρικών Συσκευών
Χρήσιμες Πληροφορίες για την προστασία εγκαταστάσεων και ευαίσθητων ηλεκτρικών συσκευών  απο διαταραχές τάσεων.