Προστασία Φ/Β

Ήλιος, Καταιγίδες, Χιόνι, Βροχοπτώσεις, υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες. Κατά την διάρκεια ζωής του, ένα σύστημα Α.Π.Ε. δέχεται πληθώρα επιβαρύνσεων. Τα συστήματα της ΠΙΤΤΑΣ-ΔΡΑΓΝΗΣ παρέχουν την καλύτερη δυνατή προστασία και αξιόπιστη λειτουργία για δεκαετίες.

 

Παρέχονται:

Προϊόντα

 

Αντικεραυνικής Προστασίας

Γειώσεων

Αντιυπερτασικού εξοπλισμού

Ισοδυναμικών συνδέσεων

Εξωθερμικών συγκολλήσεων

Όργανα μετρήσεων

Προστασίας γυάλινων επιφανειών Φωτοβολταϊκών πλαισίων

Πλυστικών μηχανημάτων καθαρισμού

Μελέτες

Μετρήσεις


Βασικά Διεθνή - Ευρωπαϊκά Πρότυπα αναφοράς

ΕΛΟΤ ΕΝ 62305

ΕΛΟΤ ΕΝ 62561

ΕΛΟΤ ΕΝ 61643

ΕΛΟΤ ΕΝ 62446

ΕΛΟΤ HD 384

IEEE Std 80-2000

IEEE Std 81-1983

IEEE Std 81.2-1991

IEEE Std 837-2002


Όλα τα κάτωθι βήματα είναι μεγάλη σημασίας και συντελούν σε μια διαδικασία σωστής σχεδίασης, τεχνικά άρτιας και ασφαλής κατασκευής ενός Φωτοβολταϊκού συστήματος, τόσο για λόγους προστασίας ατόμων όσο και για λόγους καλής και αδιάλειπτης λειτουργίας της εγκατάστασης και προστασίας του εξοπλισμού της.

ΒΗΜΑΤΑ:

1. Μετρήσεις ειδικής αντίστασης του εδάφους και ανάλυσή τους.

2. Υπολογισμός των μέγιστων επιτρεπτών  ορίων βηματικής τάσης και τάσης επαφής (σε περίπτωση σφάλματος γης) ολικής εγκατάστασης και υποσταθμού.

3. Υπολογισμός του ρεύματος σφάλματος γης.

4. Σχεδίαση του συστήματος γείωσης και προσομοίωση του με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού για τον έλεγχο της ασφάλειας που παρέχεται από αυτό σε περίπτωση σφάλματος γης. 

Συνηθέστερες διατάξεις: Περιμετρική ταινία - Ηλεκτρόδια γείωσης - χρησιμοποιώντας τους πασσάλους στήριξης των βάσεων των φωτοβολταϊκών πλαισίων (Πασσαλόμπηξη - Μπετόμπηξη)

Επιλογή υλικών, διαστάσεις/διατομές που θα χρησιμοποιηθούν.

5. Σχεδίαση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας. Υπολογισμός Στάθμης Προστασίας Ι - ΙΙ - ΙΙΙ - IV. 

Συνηθέστερες διατάξεις: μέθοδος ακτίνας προστασίας με αλεξικέραυνα ενισχυμένου ιονισμού TESLA-S, μέθοδος κυλιομένης σφαίρας ή γωνίας προστασίας με διμερής  απομονωμένες ακίδες σύλληψης ή γωνιακές ακίδες σύλληψης επί της βάσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων

Επιλογή υλικών, διαστάσεις/διατομές που θα χρησιμοποιηθούν.

6. Σχεδίαση του συστήματος προστασίας των Ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων (Inverters - Δικτύων ηλεκτροδότησης - τηλεπικοινωνιών - δεδομένων - ασφαλείας Συναγερμού/Καμερών) έναντι Υπερτάσεων. Επιλογή αντιυπερτασικού εξοπλισμού ΟBO-BETTERMANΝ στην AC και DC πλευρά. Κλάση Προστασίας Τ1 - Τ2 - Τ3.

7. Μετρήσεις

ΠΛΕΥΡΑ AC

Δοκιμή εξακρίβωσης συνέχειας αγωγών και ισοδυναμικών συνδέσεων

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης ηλεκτρικών καλωδίων

Έλεγχος λειτουργίας Διακόπτη Διαφυγής Έντασης (ρελέ διαφυγής) ΔΔΕ

Μέτρηση αντίστασης γείωσης

Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόγχου σφάλματος και προσδόκιμο ρεύμα σφάλματος

ΠΛΕΥΡΑ DC

Δοκιμή εξακρίβωσης συνέχειας αγωγών και ισοδυναμικών συνδέσεων

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης ηλεκτρικών καλωδίων

Μέτρηση τάσης ανοιχτού κυκλώματος 

Μέτρηση ρεύματος βραχυκύκλωσης

Μέτρηση ρεύματος λειτουργίας

Μέτρηση ακτινοβολίας, θερμοκρασίας περιβάλλοντος και Φωτοβολταϊκών πλαισίων

Μέτρηση απόδοσης πραγματικής RMS τάσης / ρεύματος

Έλεγχος διόδων, χωρητικότητας

8. Εφαρμογή Clearshield - Γυάλινων επιφανειών

H απόδοση των Φωτοβολταϊκών πάνελ εξαρτάται από την καθαρότητα των γυάλινων επιφανειών. Η τεχνολογία ClearShield High-Light Glass® εφαρμόζεται 32 χρόνια και παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για την αποκατάσταση, την προστασία και την συντήρηση των γυάλινων επιφανειών, διατηρώντας τις αρχικές ιδιότητες του γυαλιού του πλαισίου.

Πλεονεκτήματα

Διατήρηση της αρχικής - μέγιστης παραγωγής των πάνελ, συσσωρευτική  αύξηση των παραγόμενων κιλοβατώρων

Αποδοτικότερη παραγωγή ενέργειας μειώνοντας το κόστος συντήρησης, καθώς η συχνότητα καθαρισμού μειώνεται στο μισό (κατά μέσο όρο)

Ανθεκτικό στη δημιουργία κηλίδων και αποχρωματισμού

Αύξηση των εσόδων

Ταχύτερη απόσβεση

9. Ευκολία καθαρισμού - Γυάλινων επιφανειών

Με την μονάδα Baudoin "Aqua Force Smart 200“ SMA 200 παράγουμε καθαρό φιλτραρισμένο νερό, απαλλαγμένο από άλατα, βακτήρια και μέταλλα που εμπεριέχει το νερό του δικτύου.

Η καθαρή αυτή πλέον μορφή αποτελεί δυνατό καθαριστικό, καθιστώντας το σαπούνι και τα άλλα βαριά καθαριστικά περιττά. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια λαμπερή και χωρίς στίγματα επιφάνεια.

Η συντήρησή του SMA 200 είναι εύκολη και οικονομική. Η μονάδα διαθέτει ειδικά εργονομικά κοντάρια κατασκευασμένα από ανθρακόνημα. Σε σχέση με τα άλλα πτυσσόμενα κοντάρια τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Carbo Clean Pole είναι η ακαμψία του, η ανθεκτικότητά του σε συνδυασμό με το μικρό του βάρος.

Η σύνδεση του συστήματος είναι απλή και γρήγορη.