2018

Νέα διεθνή πρότυπα IEC 62561 και εφαρμογή τους.
30.04.2018
Σε συνέχεια της  εναρμόνισης  με το πρότυπο IEC 62561-1:2017, ακλούθησε και η ενημέρωση και εφαρμογή από την εταιρεία «Πιττάς- Δράγνης» των  προτύπων: • IEC 62561:2018 Lightning protection system components (LPS... Morearrows