2017

Ανανέωση έκδοσης Διεθνούς προτύπου απαιτήσεων για εξαρτήματα σύνδεσης
27.04.2017
Τον Μάρτιο του 2017, εκδόθηκε η αναθεώρηση του διεθνούς πρότυπου: IEC 62561-1 "Εξαρτήματα συστήματος αντικεραυνικής προστασίας - Μέρος 1: Απαιτήσεις για εξαρτήματα σύνδεσης". Νέο στοιχείο του πρότυπου, είναι ότι πλέον καλύπτει και... Morearrows