Τον Μάρτιο του 2017, εκδόθηκε η αναθεώρηση του διεθνούς πρότυπου:
IEC 62561-1 "Εξαρτήματα συστήματος αντικεραυνικής προστασίας - Μέρος 1: Απαιτήσεις για εξαρτήματα σύνδεσης".
Νέο στοιχείο του πρότυπου, είναι ότι πλέον καλύπτει και τις δοκιμές για τις συνδέσεις με:

Εξωθερμικές συγκολλήσεις

Χαλκο-κολλήσεις / συγκολλήσεις

Σύσφιξη / πρεσάρισμα.

 

Η εταιρεία "ΠΙΤΤΑΣ - ΔΡΑΓΝΗΣ"  ήδη εφαρμόζει το αναθεωρημένο πρότυπο IEC 62561-1:2017.