Εγκαταστάσεις

Page_%ce%96%ce%91%ce%a0%ce%a0%ce%95%ce%99%ce%9f-%ce%91%ce%9b%ce%95%ce%9e%ce%99%ce%9a%ce%95%ce%a1%ce%91%ce%a5%ce%9d%ce%9f-tesla-s Page_%ce%91%ce%9e%ce%99%ce%9a%ce%95%ce%a1%ce%91%ce%a5%ce%9d%ce%9f-tesla-s-%ce%9c%ce%95-%ce%95%ce%9b%ce%9b%ce%97%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%97-%ce%a3%ce%97%ce%9c%ce%91%ce%99%ce%91 Page_%ce%9a%ce%9b%ce%a9%ce%92%ce%9f%ce%a3-faraday-%ce%a3%ce%95-%ce%9c%ce%9f%ce%9d%ce%a9%ce%9c%ce%95%ce%9d%ce%9f-%ce%94%ce%a9%ce%9c%ce%91 Page_%ce%9a%ce%9b%ce%a9%ce%92%ce%9f%ce%a3-faraday Page_%ce%9a%ce%9b%ce%a9%ce%92%ce%9f%ce%a3-faraday-%ce%9a%ce%91%ce%98%ce%9f%ce%94%ce%9f%ce%a3 Page_%ce%91%ce%9a%ce%99%ce%94%ce%91-%ce%a3%ce%95-%ce%95%ce%9a%ce%9a%ce%9b%ce%97%ce%a3%ce%99%ce%91 Page_%ce%91%ce%9b%ce%95%ce%9e%ce%99%ce%9a%ce%95%ce%a1%ce%91%ce%a5%ce%9d%ce%9f-tesla-s-%ce%a3%ce%95-%ce%95%ce%9a%ce%9a%ce%9b%ce%97%ce%a3%ce%99%ce%91 Page_%ce%91%ce%9a%ce%99%ce%94%ce%95%ce%a3-%ce%a3%ce%95-%ce%94%ce%95%ce%9e%ce%91%ce%9c%ce%95%ce%9d%ce%95%ce%a3 Page_%ce%91%ce%9b%ce%95%ce%9e%ce%99%ce%9a%ce%95%ce%a1%ce%91%ce%a5%ce%9d%ce%91-tesla-s-%ce%a3%ce%95-%ce%93%ce%97%ce%a0%ce%95%ce%94%ce%9f Page_%ce%91%ce%9b%ce%95%ce%9e%ce%99%ce%9a%ce%95%ce%a1%ce%91%ce%a5%ce%9d%ce%9f-tesla-s Page_%ce%91%ce%93%ce%a9%ce%93%ce%9f%ce%a3-%ce%9a%ce%91%ce%98%ce%9f%ce%94%ce%9f%ce%a5 Page_%ce%91%ce%9a%ce%99%ce%94%ce%91-%ce%91%ce%9b%ce%95%ce%9e%ce%99%ce%9a%ce%95%ce%a1%ce%91%ce%a5%ce%9d%ce%9f Page_%ce%98%ce%95%ce%9c%ce%95%ce%9b%ce%99%ce%91%ce%9a%ce%97-%ce%93%ce%95%ce%99%ce%a9%ce%a3%ce%97 Page_%ce%93%ce%95%ce%99%ce%a9%ce%a3%ce%97-%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%a9-%ce%91%ce%a0%ce%9f-%ce%a3%ce%a4%ce%95%ce%93%ce%91%ce%9d%ce%9f%ce%9b%ce%95%ce%9a%ce%91%ce%9d%ce%97 Page_%ce%a0%ce%9b%ce%91%ce%9a%ce%95%ce%a3-%ce%93%ce%95%ce%99%ce%a9%ce%a3%ce%97%ce%a3-%ce%9c%ce%95-%ce%92%ce%95%ce%9b%ce%a4%ce%99%ce%a9%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%9f Page_%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%99%ce%a5%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%99%ce%9a%ce%9f---%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%95%ce%a1%ce%91%ce%a5%ce%9d%ce%9f-%ce%a41_%ce%a42 Page_%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%99%ce%a5%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%99%ce%9a%ce%9f---%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%95%ce%a1%ce%91%ce%a5%ce%9d%ce%9f-%ce%a41_%ce%a42-50%ce%9a%ce%91 Page_%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%99%ce%a5%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%99%ce%9a%ce%9f---%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%95%ce%a1%ce%91%ce%a5%ce%9d%ce%9f-%ce%a42 Page_%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%99%ce%a5%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%99%ce%9a%ce%9f---%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%95%ce%a1%ce%91%ce%a5%ce%9d%ce%9f-%ce%a43-%ce%a0%ce%a1%ce%99%ce%96%ce%91 Page_%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%99%ce%a5%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%99%ce%9a%ce%9f---%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%95%ce%a1%ce%91%ce%a5%ce%9d%ce%9f-%ce%9f%ce%a4%ce%95 Page_%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%99%ce%a5%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%99%ce%9a%ce%9f---%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%95%ce%a1%ce%91%ce%a5%ce%9d%ce%9f-%ce%9f%ce%9c%ce%9f%ce%91%ce%9e%ce%a9%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%91-tv Page_%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%99%ce%a5%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%99%ce%9a%ce%9f---%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%95%ce%a1%ce%91%ce%a5%ce%9d%ce%9f-%ce%94%ce%95%ce%94%ce%9f%ce%9c%ce%95%ce%9d%ce%a9%ce%9d

Με πάνω από 30 χρόνια παρουσία η ΠΙΤΤΑΣ-ΔΡΑΓΝΗΣ έχει αποκτήσει την εμπειρία και την τεχνογνωσία ώστε τα εξειδικευμένα συνεργεία της να είναι σε θέση να πραγματοποιούν εγκαταστάσεις σε συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ), Γειώσεων, Εσωτερικές Ισοδυναμικές συνδέσεις καθώς και Αντιυπερτασικές διατάξεις.

Το πλήθος των εγκαταστάσεων κυμαίνετε από κτιριακές εγκαταστάσεις,  αθλητικούς χώρους, διάφορες βιομηχανίες μέχρι και οικίες.

Οι τεχνικοί και μηχανικοί μας, συμμετέχουν σε συνεχή εκπαιδευτικά σεμινάρια και φροντίζουμε όλες οι εγκαταστάσεις  να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.

Σημείωση: Διατίθεται δειγματοληπτική λίστα των ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων αλεξικεραύνων στον τομέα των DOWNLOADS της ιστοσελίδας.