Σεμινάρια

Page_%ce%a3%ce%95%ce%9c%ce%99%ce%9d%ce%91%ce%a1%ce%99%ce%91

Το επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό της εταιρίας παραδίδει σεμινάρια για τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας - γειώσεων - αντιυπερτασικού εξοπλισμού καθώς και για την παρουσίαση νέων τεχνολογιών, με στόχο ο μελετητής - εγκαταστάτης να αποκτήσει πλήρη τεχνική εικόνα και να κατευθύνεται ως τα Πρότυπα ορίζουν.