Αγωγοί - Ταινίες

Υπο κατασκευή 

Αγωγοί - Ταινίες
Pdf Print
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%a68-%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3-111111-001
Αγωγός μονόκλωνος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) Αγωγός μονόκλωνος χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), με βάρος επιψευδαργύρωσης τουλάχιστον 350gr/m2. Χρησιμοποιείται ως αγωγός στο συλλεκτήρι... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_st-cu_%ce%a68_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111112-001
Αγωγός μονόκλωνος χαλύβδινος επιχαλκωμένος (St/Cu) Αγωγός μονόκλωνος χαλύβδινος επιχαλκωμένος (St/Cu). Χρησιμοποιείται ως αγωγός στο συλλεκτήριο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και ως αγωγός καθόδου. &bu... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_cu-e_%ce%a68_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111113-002
Αγωγός μονόκλωνος χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E) Αγωγός μονόκλωνος χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E). Χρησιμοποιείται ως αγωγός στο συλλεκτήριο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και ως αγωγός καθόδου. Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_cu-esn_%ce%a68_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111114-001
Αγωγός μονόκλωνος χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu/eSn) Αγωγός μονόκλωνος χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu/eSn). Χρησιμοποιείται ως αγωγός στο συλλεκτήριο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και ως αγωγός καθόδου. Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85_almgsi_%ce%a68_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111115-001
Αγωγός μονόκλωνος κράματος αλουμινίου (AlMgSi) Αγωγός μονόκλωνος κράματος αλουμινίου (AlMgSi). Χρησιμοποιείται ως αγωγός στο συλλεκτήριο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και ως αγωγός καθόδου. te... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_v2a_%ce%a68_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111116-001
Αγωγός μονόκλωνος ανοξείδωτος χαλύβδινος (ΙΝΟΧ) Αγωγός μονόκλωνος ανοξείδωτος χαλύβδινος (ΙΝΟΧ). Χρησιμοποιείται ως αγωγός στο συλλεκτήριο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και ως αγωγός καθόδου. t... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%bc%ce%b5_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%b7_iscon_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111211-001
Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος isCon Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος, με ηλεκτρομονωτική επένδυση. Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_cu-e_16mm2_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111313-001
Αγωγός πολύκλωνος χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E) Αγωγός πολύκλωνος χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E). Χρησιμοποιείται ως αγωγός στο συλλεκτήριο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας-γειώσεων και ως αγωγός καθόδου. Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_cu-esn_16mm2_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111314-001
Αγωγός πολύκλωνος χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu/eSn) Αγωγός πολύκλωνος χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu/eSn). Χρησιμοποιείται ως αγωγός στο συλλεκτήριο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας-γειώσεων και ως αγωγός καθόδου.<... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_%ce%bc%ce%b5_%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%b7_pvc_cu-e_pvc_h07v-r_nya_10mm2_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111317-002
Αγωγός πολύκλωνος χάλκινος ηλεκτρολυτικός με επένδυση PVC (Cu-E/PVC) Αγωγός πολύκλωνος χάλκινος ηλεκτρολυτικός με επένδυση PVC (Cu-E/PVC). Χρησιμοποιείται ως αγωγός στο συλλεκτήριο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας-γειώσεων και ως α... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%83%cf%85%cf%81%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a68mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111311-002
Αγωγός πολύκλωνος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) Αγωγός πολύκλωνος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn). Χρησιμοποιείται ως αγωγός στο συλλεκτήριο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας-γειώσεων. Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b1%cf%82_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a68mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111316-001
Αγωγός πολύκλωνος ανοξείδωτος χαλύβδινος (ΙΝΟΧ) Αγωγός πολύκλωνος ανοξείδωτος χαλύβδινος (ΙΝΟΧ). Χρησιμοποιείται ως αγωγός στο συλλεκτήριο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας-γειώσεων. Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_cu-e_35mm2_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111413-003
Αγωγός πολύκλωνος εύκαμπτος χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E) Αγωγός πολύκλωνος εύκαμπτος χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E). Χρησιμοποιείται ως αγωγός σε συστήματα γειώσεων. Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_cu-esn_35mm2_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111414-003
Αγωγός πολύκλωνος εύκαμπτος χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu/eSn) Αγωγός πολύκλωνος εύκαμπτος χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu/eSn). Χρησιμοποιείται ως αγωγός σε συστήματα γειώσεων. Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_%ce%bc%ce%b5_%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%b7_pvc_cu-e_pvc_h07v-k_nyaf_35mm2_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111417-007
Αγωγός πολύκλωνος εύκαμπτος χάλκινος ηλεκτρολυτικός με επένδυση PVC (Cu-E/PVC) Αγωγός πολύκλωνος εύκαμπτος χάλκινος ηλεκτρολυτικός με επένδυση PVC (Cu-E/PVC). Χρησιμοποιείται ως αγωγός σε συστήματα γειώσεων. Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%ce%b3%ce%b5%cf%86%cf%85%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_%ce%bc%ce%b5_%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%b7_pvc_cu-e_pvc_h07v-k_nyaf_25mm2_300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111511-010
Αγωγός γεφύρωσης τυποποιημένος πολύκλωνος εύκαμπτος χάλκινος ηλεκτρολυτικός με επένδυση PVC (Cu-E/PVC) Τυποποιηµένος αγωγός γεφύρωσης πολύκλωνος εύκαµπτος µε επένδυση PVC, για χρήση γεφύρωσης και ισοδυναµικής σύνδεσης µεταλλικών επιφανε... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%85%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%bf%cf%82_%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b4%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_st-tzn_%ce%a616x6000mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111611-004
Αγωγός ευθύγραμμος ράβδος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) Ευθύγραµµος αγωγός (ράβδος) χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) διαµέτρου Ø 16 mm για χρήση σε συστήµατα αντικεραυνικής ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%85%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%bf%cf%82_%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b4%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_cu-e_%ce%a616x4000mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111613-002
Αγωγός ευθύγραμμος ράβδος χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E) Ευθύγραµµος αγωγός (ράβδος) χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E) διαµέτρου Ø 16 mm για χρήση σε συστήµατα αντικεραυνικής προστασίας - γειώ... Morearrows
Product_small_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b4%ce%bf%cf%82_%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_st-tzn_%ce%a616x1500mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111711-001
Προστατευτικός αγωγός ράβδος ενός ακροδέκτη χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) Προστατευτικός αγωγός (ράβδος) ενός ακροδέκτη χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) διαµέτρου Ø 16 mm, για σύνδεση των αγωγών καθόδου του συ... Morearrows
Product_small_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b4%ce%bf%cf%82_%ce%b4%cf%85%ce%bf_%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_st-tzn_%ce%a616x1500mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111711-004
Προστατευτικός αγωγός ράβδος δύο ακροδεκτών χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) Προστατευτικός αγωγός (ράβδος) δύο ακροδεκτών χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) διαµέτρου Ø 16 mm, για σύνδεση των αγωγών καθόδου του συ... Morearrows
Product_small_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b4%ce%bf%cf%82_%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_cu-e_%ce%a616x1500mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111713-001
Προστατευτικός αγωγός ράβδος ενός ακροδέκτη χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E) Προστατευτικός αγωγός (ράβδος) ενός ακροδέκτη χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E) διαµέτρου Ø 16 mm, για σύνδεση των αγωγών καθόδου του συστήµατος αν... Morearrows
Product_small_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b4%ce%bf%cf%82_%ce%b4%cf%85%ce%bf_%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_cu-e_%ce%a616x1500mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111713-004
Προστατευτικός αγωγός ράβδος δύο ακροδεκτών χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E) Προστατευτικός αγωγός (ράβδος) δύο ακροδεκτών χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E) διαµέτρου Ø 16 mm, για σύνδεση των αγωγών καθόδου του συστήµατος αν... Morearrows
Product_small_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_st-tzn_30x3_5mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_121111-005
Ταινία χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) Ταινία (λάμα) χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) για χρήση κυρίως σε συστήματα γειώσεων (θεμελιακή - περιμετρική). Επίσης χρησιμοποιείται και σε συ... Morearrows
Product_small_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_st-cu_30x3_5mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_121112-001
Ταινία χαλύβδινη επιχαλκωμένη (St/Cu) Ταινία (λάμα) χαλύβδινη επιχαλκωμένη (St/Cu) για χρήση κυρίως σε συστήματα γειώσεων (θεμελιακή - περιμετρική). Επίσης χρησιμοποιείται και σε συστήματα αντικεραυνικ... Morearrows
Product_small_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_cu-e_30x3mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_121113-006
Ταινία χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) Ταινία (λάμα) χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) για χρήση κυρίως σε συστήματα γειώσεων (θεμελιακή - περιμετρική). Επίσης χρησιμοποιείται και σε συστήματα αντικεραυνικής... Morearrows
Product_small_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_cu-esn_30x3mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_121114-006
Ταινία χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn) Ταινία (λάμα) χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn) για χρήση κυρίως σε συστήματα γειώσεων (θεμελιακή - περιμετρική). Επίσης χρησιμοποιείται και σε συστήματα αντικεραυ... Morearrows
Product_small_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_v2a_30x3_5mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_121116-001
Ταινία ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ) Ταινία (λάμα) ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ) για χρήση κυρίως σε συστήματα γειώσεων (θεμελιακή - περιμετρική). Επίσης χρησιμοποιείται και σε συστήματα αντικεραυνικής ... Morearrows
Product_small_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_cu-e_25mm2_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_121311-002
Ταινία πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) Ταινία πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) αποτελούµενη από συρµατίδια µικρής διαµέτρου (υψηλής αγωγιµότητας) για χρήση γ... Morearrows
Product_small_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_cu-esn_25mm2_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_121312-002
Ταινία πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn) Ταινία πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn) αποτελούµενη από συρµατίδια µικρής διαµέτρου 0,2 mm για χρήση γεφύρωσης και ισο... Morearrows
Product_small_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%ce%b3%ce%b5%cf%86%cf%85%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_cu-e_35mm2_300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_121411-001
Ταινία γεφύρωσης τυποποιημένη πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) Ταινία γεφύρωσης τυποποιημένη πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E), σε µήκη 300 και 500 mm για χρήση γεφύρωσης και ισοδυναµικής σύνδεσης &mi... Morearrows
Product_small_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%ce%b3%ce%b5%cf%86%cf%85%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_cu-esn_35mm2_200mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_121412-001
Ταινία γεφύρωσης τυποποιημένη πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn) Ταινία γεφύρωσης τυποποιημένη πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn), σε µήκη 300 και 500 mm για χρήση γεφύρωσης και ισοδυναµικής σύνδεση... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%bf_%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_-_%ce%b4%cf%85%ce%bf_%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn__%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_131111-002_131111-001
Συστολοδιαστολικό ενός - δύο ακροδεκτών χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Συστολοδιαστολικό ενός - δύο ακροδεκτών χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) για σύνδεση συλλεκτηρίων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, καθώς και σ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%bf_%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_-_%ce%b4%cf%85%ce%bf_%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_131112-002_131112-001
Συστολοδιαστολικό ενός - δύο ακροδεκτών χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Συστολοδιαστολικό ενός - δύο ακροδεκτών χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) για σύνδεση συλλεκτηρίων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, καθώς και σε σηµεία δι... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%bf_%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_-_%ce%b4%cf%85%ce%bf_%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_cu-esn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_131113-002_131113-001
Συστολοδιαστολικό ενός - δύο ακροδεκτών χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn) Συστολοδιαστολικό ενός - δύο ακροδεκτών χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn) για σύνδεση συλλεκτηρίων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, καθώς και σε σηµε... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%bf_%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85_almgsi_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_131114-001
Συστολοδιαστολικό κράματος αλουμινίου (AlMgSi) Συστολοδιαστολικό κράματος αλουμινίου (AlMgSi) για σύνδεση συλλεκτηρίων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, καθώς και σε σηµεία διασταύρωσης των αγωγών.... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b1_%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1_%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_-_%ce%b4%cf%85%ce%bf_%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn__%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_131211-002_131211-001
Συστολοδιαστολικό διασταυρούμενο ενός - δύο ακροδεκτών χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Συστολοδιαστολικό διασταυρούμενο ενός - δύο ακροδεκτών χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) για σύνδεση συλλεκτηρίων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b1_%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1_%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_-_%ce%b4%cf%85%ce%bf_%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e__%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_131212-002_131212-001
Συστολοδιαστολικό διασταυρούμενο ενός - δύο ακροδεκτών χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Συστολοδιαστολικό διασταυρούμενο ενός - δύο ακροδεκτών χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) για σύνδεση συλλεκτηρίων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, καθώς και σε ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b1_%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1_%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85_almgsi__%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_131213-001
Συστολοδιαστολικό διασταυρούμενο κράματος αλουμινίου (AlMgSi) Συστολοδιαστολικό διασταυρούμενο κράματος αλουμινίου (AlMgSi) για σύνδεση συλλεκτηρίων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, καθώς και σε σηµεία διασταύρω... Morearrows