Αγωγός μονόκλωνος χαλύβδινος επιχαλκωμένος (St/Cu)

Print
Product_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_st-cu_%ce%a68_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111112-001

Αγωγός μονόκλωνος χαλύβδινος επιχαλκωμένος (St/Cu). Χρησιμοποιείται ως αγωγός στο συλλεκτήριο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και ως αγωγός καθόδου.

• Μεγαλύτερη αντοχή σε διαβρωτικό περιβάλλον

Υλικό

Διάµετρος (mm)

Διατοµή (mm2)

Βάρος ~ gr/m

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

St/Cu

Ø 8

50

410

ΕΝ 62561-2

111112-001

 

 

Ø 10

78,5

630

111112-002