Ακίδες

Ακίδες
Ακίδα σύλληψης Β.Τ. Franklin ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr)

Ακίδα σύλληψης Β.Τ. Franklin ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr). Τοποθετείται είτε αυτόνομη, είτε σε συνδυασμό με σύστημα κλωβού Faraday (για την κάλυψη ιδιομορφιών – εξάρσεων – προεξ

Ακίδα σύλληψης Β.Τ. Franklin χαλύβδινη ανοξείδωτη (ΙΝΟΧ)

Ακίδα σύλληψης Β.Τ. Franklin χαλύβδινη ανοξείδωτη (ΙΝΟΧ). Τοποθετείται είτε αυτόνοµη, είτε σε συνδυασµό µε σύστηµα κλωβού Faraday (για την κάλυψη ιδιοµορφιών –

Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn)

Ακίδα σύλληψης επί στηριγµάτων αγωγού συλλογής χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn). Τοποθετείται σε κατακόρυφα προς το έδαφος στηρίγµατα αγωγού συλλογής. Η σύσφιξή τους στην

Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E)

Ακίδα σύλληψης επί στηριγµάτων αγωγού συλλογής χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E). Τοποθετείται σε κατακόρυφα προς το έδαφος στηρίγµατα αγωγού συλλογής. Η σύσφιξή τους στην βάση του στηρίγ&m

Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn)

Ακίδα σύλληψης επί στηριγµάτων αγωγού συλλογής χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn). Τοποθετείται σε κατακόρυφα προς το έδαφος στηρίγµατα αγωγού συλλογής. Η σύσφιξή τους στην βάση του στη

Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων κράματος αλουμινίου (AlMgSi)

Ακίδα σύλληψης επί στηριγµάτων αγωγού συλλογής κράματος αλουμινίου (AlMgSi). Τοποθετείται σε κατακόρυφα προς το έδαφος στηρίγµατα αγωγού συλλογής. Η σύσφιξή τους στην βάση του στηρίγ&m

Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ)

Ακίδα σύλληψης επί στηριγµάτων αγωγού συλλογής ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ). Τοποθετείται σε κατακόρυφα προς το έδαφος στηρίγµατα αγωγού συλλογής. Η σύσφιξή τους στην βάση του στηρίγ&mi

Ακίδα σύλληψης επί βάσεως χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn)

Ακίδα σύλληψης που στηρίζεται σε βάση χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn). Τοποθετείται κοχλιούµενη σε βάση µε εξέχον σπείρωµα Μ 8. Η ακίδα περιλαµβάνει τον σφιγκ

Ακίδα σύλληψης επί βάσεως χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E)

Ακίδα σύλληψης που στηρίζεται σε βάση χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E). Τοποθετείται κοχλιούµενη σε βάση µε εξέχον σπείρωµα Μ 8. Η ακίδα περιλαµβάνει τον σφιγκτήρα µε εγκ

Ακίδα σύλληψης επί βάσεως ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr)

Ακίδα σύλληψης που στηρίζεται σε βάση ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr). Τοποθετείται κοχλιούµενη σε βάση µε εξέχον σπείρωµα Μ 8. Η ακίδα περιλαµβάνει τον σφιγκτήρα &micr

Ακίδα σύλληψης επί βάσεως ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ)

Ακίδα σύλληψης που στηρίζεται σε βάση ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ). Τοποθετείται κοχλιούµενη σε βάση µε εξέχον σπείρωµα Μ 8. Η ακίδα περιλαµβάνει τον σφιγκτήρα µε εγκο

Βάση στήριξης ακίδας χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn)

Κυκλική βάση χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn), µε εξέχον σπείρωµα Μ 8, για την στήριξη των ακίδων.

Βάση στήριξης ακίδας ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ)

Κυκλική βάση ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ), µε εξέχον σπείρωµα Μ 8, για την στήριξη των ακίδων.

Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων μονωμένου δώματος χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn)

Ακίδα σύλληψης χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn), που στηρίζεται σε πλαστική βάση µονωµένου δώµατος (PVC) γεµισµένη µε µπετόν, στην οποία κοχλ

Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων μονωμένου δώματος χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E)

Ακίδα σύλληψης χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E), που στηρίζεται σε πλαστική βάση µονωµένου δώµατος (PVC) γεµισµένη µε µπετόν, στην οποία κοχλιώνονται επί εξέχ

Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων μονωμένου δώματος ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr)

Ακίδα σύλληψης ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr), που στηρίζεται σε πλαστική βάση µονωµένου δώµατος (PVC) γεµισµένη µε µπετόν, στην οποία κοχλιώνονται ε

Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων μονωμένου δώματος ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ)

Ακίδα σύλληψης ανοξείδωτη χαλύβδινη (INOX), που στηρίζεται σε πλαστική βάση µονωµένου δώµατος (PVC) γεµισµένη µε µπετόν, στην οποία κοχλιώνονται επί εξέχο

Ακίδα σύλληψης με πλευρική στήριξη χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn)

Ακίδα σύλληψης χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn), που τοποθετείται πλαγιοµετωπικά σε προεξέχοντα στοιχεία του κτιρίου (στηθαία, καπνοδόχους, κτίσµατα επί δώµατος, κ.λ

Ακίδα σύλληψης με πλευρική στήριξη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E)

Ακίδα σύλληψης χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E), που τοποθετείται πλαγιοµετωπικά σε προεξέχοντα στοιχεία του κτιρίου (στηθαία, καπνοδόχους, κτίσµατα επί δώµατος, κ.λπ.) µε στηρ

Ακίδα σύλληψης με πλευρική στήριξη ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ)

Ακίδα σύλληψης ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ), που τοποθετείται πλαγιοµετωπικά σε προεξέχοντα στοιχεία του κτιρίου (στηθαία, καπνοδόχους, κτίσµατα επί δώµατος, κ.λπ.) µε στηρί

Ακίδα σύλληψης τύπου μανιτάρι κράματος αλουμινίου (Al)

Ακίδα σύλληψης τύπου μανιτάρι κράματος αλουμινίου (Al), που τοποθετείται σε επίπεδα δώµατα τα οποία είναι προσπελάσιµα (π.χ. parking αυτοκινήτων ή άλλων δραστηριοτήτων).

Πολλαπλή ακίδα σύλληψης ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr)

Πολλαπλή ακίδα σύλληψης ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr).

Ακίδα σύλληψης διμερής κράματος αλουμινίου (Al)

Ακίδα σύλληψης διμερής κατασκευασμένη από δυο τμήματα. Το κάτω τμήμα της ακίδας έχει διάμετρο Ø16mm και το πάνω τμήμα της έχει διάμετρο Ø10mm. Τοποθετείται επί βάσεως μπετόν.