Ακίδες

Ακίδες
Pdf Print
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%92.%ce%a4._franklin_%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b9%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_ms-schr_%ce%a630x1000mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141311-001
Ακίδα σύλληψης Β.Τ. Franklin ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr) Ακίδα σύλληψης Β.Τ. Franklin ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr). Τοποθετείται είτε αυτόνομη, είτε σε συνδυασμό με σύστημα κλωβού Faraday (για την κάλυψη ιδιομορφι... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%92.%ce%a4._franklin_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a630x1000mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141312-001
Ακίδα σύλληψης Β.Τ. Franklin χαλύβδινη ανοξείδωτη (ΙΝΟΧ) Ακίδα σύλληψης Β.Τ. Franklin χαλύβδινη ανοξείδωτη (ΙΝΟΧ). Τοποθετείται είτε αυτόνοµη, είτε σε συνδυασµό µε σύστηµα κλωβού Faraday (για την ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_st-tzn_%ce%a610x200mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141411-001_141411-002_141411-003
Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) Ακίδα σύλληψης επί στηριγµάτων αγωγού συλλογής χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn). Τοποθετείται σε κατακόρυφα προς το έδαφος στηρίγµατα αγωγ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_cu-e_%ce%a610x200mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141412-001_141412-002_141412-003
Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) Ακίδα σύλληψης επί στηριγµάτων αγωγού συλλογής χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E). Τοποθετείται σε κατακόρυφα προς το έδαφος στηρίγµατα αγωγού συλλογής. Η σύ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_cu-esn_%ce%a610x200mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141413-001_141413-002_141413-003
Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn) Ακίδα σύλληψης επί στηριγµάτων αγωγού συλλογής χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn). Τοποθετείται σε κατακόρυφα προς το έδαφος στηρίγµατα αγωγού συλλογής.... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85_almgsi_%ce%a610x200mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141414-002_141414-003_141414-004
Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων κράματος αλουμινίου (AlMgSi) Ακίδα σύλληψης επί στηριγµάτων αγωγού συλλογής κράματος αλουμινίου (AlMgSi). Τοποθετείται σε κατακόρυφα προς το έδαφος στηρίγµατα αγωγού συλλογής. Η σύ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a610x200mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141415-001_141415-002_141415-003
Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ) Ακίδα σύλληψης επί στηριγµάτων αγωγού συλλογής ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ). Τοποθετείται σε κατακόρυφα προς το έδαφος στηρίγµατα αγωγού συλλογής. Η σύσ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_st-tzn_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141511-003_141511-004
Ακίδα σύλληψης επί βάσεως χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) Ακίδα σύλληψης που στηρίζεται σε βάση χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn). Τοποθετείται κοχλιούµενη σε βάση µε εξέχον σπείρωµα Μ 8. Η α... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_cu-e_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141512-002_141512-003
Ακίδα σύλληψης επί βάσεως χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) Ακίδα σύλληψης που στηρίζεται σε βάση χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E). Τοποθετείται κοχλιούµενη σε βάση µε εξέχον σπείρωµα Μ 8. Η ακίδα περιλαµ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82_%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b9%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_ms-echr_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141513-001_141513-002
Ακίδα σύλληψης επί βάσεως ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr) Ακίδα σύλληψης που στηρίζεται σε βάση ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr). Τοποθετείται κοχλιούµενη σε βάση µε εξέχον σπείρωµα Μ 8. Η ακίδα περιλ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141514-001_141514-002
Ακίδα σύλληψης επί βάσεως ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ) Ακίδα σύλληψης που στηρίζεται σε βάση ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ). Τοποθετείται κοχλιούµενη σε βάση µε εξέχον σπείρωµα Μ 8. Η ακίδα περιλαµ... Morearrows
Product_small_%ce%92%ce%b1%cf%83%ce%b7_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_st-tzn_%ce%a6100mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141611-001
Βάση στήριξης ακίδας χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) Κυκλική βάση χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn), µε εξέχον σπείρωµα Μ 8, για την στήριξη των ακίδων. Morearrows
Product_small_%ce%92%ce%b1%cf%83%ce%b7_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a6100mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141613-001
Βάση στήριξης ακίδας ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ) Κυκλική βάση ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ), µε εξέχον σπείρωµα Μ 8, για την στήριξη των ακίδων. Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85_%ce%b4%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_st-tzn_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141711-001_141711-002
Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων μονωμένου δώματος χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) Ακίδα σύλληψης χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn), που στηρίζεται σε πλαστική βάση µονωµένου δώµατος (PVC) γεµισµένη &micr... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85_%ce%b4%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_cu-e_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141712-001_141712-002
Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων μονωμένου δώματος χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) Ακίδα σύλληψης χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E), που στηρίζεται σε πλαστική βάση µονωµένου δώµατος (PVC) γεµισµένη µε µπετόν,... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85_%ce%b4%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b9%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_ms-echr_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141713-002_141713-003
Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων μονωμένου δώματος ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr) Ακίδα σύλληψης ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr), που στηρίζεται σε πλαστική βάση µονωµένου δώµατος (PVC) γεµισµένη µε µ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85_%ce%b4%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141714-001_141714-002
Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων μονωμένου δώματος ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ) Ακίδα σύλληψης ανοξείδωτη χαλύβδινη (INOX), που στηρίζεται σε πλαστική βάση µονωµένου δώµατος (PVC) γεµισµένη µε µπετόν, ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_st-tzn_%ce%a616x1000mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141811-001_141811-002
Ακίδα σύλληψης με πλευρική στήριξη χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) Ακίδα σύλληψης χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn), που τοποθετείται πλαγιοµετωπικά σε προεξέχοντα στοιχεία του κτιρίου (στηθαία, καπνοδόχους, κτίσ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_cu-e_%ce%a616x1000mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141812-001_141812-002
Ακίδα σύλληψης με πλευρική στήριξη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) Ακίδα σύλληψης χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E), που τοποθετείται πλαγιοµετωπικά σε προεξέχοντα στοιχεία του κτιρίου (στηθαία, καπνοδόχους, κτίσµατα επί δώ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a616x1000mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141813-002_141813-003
Ακίδα σύλληψης με πλευρική στήριξη ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ) Ακίδα σύλληψης ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ), που τοποθετείται πλαγιοµετωπικά σε προεξέχοντα στοιχεία του κτιρίου (στηθαία, καπνοδόχους, κτίσµατα επί δώ&... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9_%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85_al_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141911-001
Ακίδα σύλληψης τύπου μανιτάρι κράματος αλουμινίου (Al) Ακίδα σύλληψης τύπου μανιτάρι κράματος αλουμινίου (Al), που τοποθετείται σε επίπεδα δώµατα τα οποία είναι προσπελάσιµα (π.χ. parking αυτοκινήτων ή άλλω... Morearrows
Product_small_%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b7_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b9%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_ms-echr_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_142011-001
Πολλαπλή ακίδα σύλληψης ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr) Πολλαπλή ακίδα σύλληψης ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr). Morearrows
Lightning_col
Ακίδα σύλληψης διμερής κράματος αλουμινίου (Al) Ακίδα σύλληψης διμερής κατασκευασμένη από δυο τμήματα. Το κάτω τμήμα της ακίδας έχει διάμετρο Ø16mm και το πάνω τμήμα της έχει διάμετρο Ø10mm... Morearrows