Ακίδα σύλληψης επί βάσεως ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ)

Print
Product_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141514-001_141514-002

Ακίδα σύλληψης που στηρίζεται σε βάση ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ). Τοποθετείται κοχλιούµενη σε βάση µε εξέχον σπείρωµα Μ 8. Η ακίδα περιλαµβάνει τον σφιγκτήρα µε εγκοπή (ποτηράκι) για την απ’ ευθείας σύνδεση µε τον αγωγό συλλογής.

Υλικό

Διάµετρος (mm)

Μήκος (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

ΙΝΟΧ

Ø 16

300

ΕΝ 62561-1 & 2

141514-001

 

 

Ø 16

600

141514-002