Παρελκόμενα εξαρτήματα - υλικά

Παρελκόμενα εξαρτήματα - υλικά
Pdf Print
Product_small_%ce%b4%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b7_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_cupal_121211-001
Διμεταλλική ταινία CUPAL Διµεταλλική ταινία ευθύγραµµη (χαλκού – αλουµινίου) CUPAL, παρεµβαλλόµενη µεταξύ επιφανειών χαλκού - χάλυβα, προς α... Morearrows
Product_small_%ce%b4%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b1%cf%86%ce%b7_%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85_cu-al_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171211-001
Διμεταλλική επαφή ενός σημείου CUPAL Διµεταλλικές επαφές ενος σημείου διµεταλλικές (χαλκού – αλουµινίου), παρεµβαλλόµενες µεταξύ επιφανειών προς αποφυγή ηλεκτροχηµικής διάβρωσης. Morearrows
Product_small_%ce%b4%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b1%cf%86%ce%b7_%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171211-003
Διμεταλλική επαφή ενός σημείου χαλύβδινη ανοξείδωτη (INOX) Διµεταλλικές επαφές ενος σημείου χαλύβδινες ανοξείδωτες (ΙΝΟΧ), παρεµβαλλόµενες µεταξύ επιφανειών προς αποφυγή ηλεκτροχηµικής διάβρωσης. Morearrows
Product_small_%ce%b4%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b1%cf%86%ce%b7_%ce%b4%cf%85%ce%bf_%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%89%ce%bd_cu-al_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171211-002
Διμεταλλική επαφή δυο σημείων CUPAL Διµεταλλικές επαφές δυο σημείων διµεταλλικές (χαλκού – αλουµινίου), παρεµβαλλόµενες µεταξύ επιφανειών προς αποφυγή ηλεκτρ... Morearrows
Product_small_%ce%b4%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b1%cf%86%ce%b7_%ce%b4%cf%85%ce%bf_%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%89%ce%bd_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171211-004
Διμεταλλική επαφή δυο σημείων χαλύβδινη ανοξείδωτη (INOX) Διµεταλλικές επαφές δυο σημείων χαλύβδινες ανοξείδωτες (ΙΝΟΧ), παρεµβαλλόµενες µεταξύ επιφανειών προς αποφυγή ηλεκτροχηµικής διάβρωση... Morearrows
Product_small_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171212-004
Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn). Τοποθετείται σε στηρίγµατα αγωγού για διατήρηση απόστασης µεταξύ αγωγο... Morearrows
Product_small_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171212-005
Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E) Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E). Τοποθετείται σε στηρίγµατα αγωγού για διατήρηση απόστασης µεταξύ αγωγού - επιφάνειας. Morearrows
Product_small_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171212-006
Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu/eSn) Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu/eSn). Τοποθετείται σε στηρίγµατα αγωγού για διατήρηση απόστασης µεταξύ αγωγού - επιφάνει... Morearrows
Product_small_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171212-007
Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος κράματος αλουμινίου (AlMgSi) Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος κράματος αλουμινίου (AlMgSi). Τοποθετείται σε στηρίγµατα αγωγού για διατήρηση απόστασης µεταξύ αγωγού - επιφάνειας. Morearrows
Product_small_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b1_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171212-008
Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος χαλύβδινος ανοξείδωτος (INOX) Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος χαλύβδινος ανοξείδωτος (INOX). Τοποθετείται σε στηρίγµατα αγωγού για διατήρηση απόστασης µεταξύ αγωγού - επιφάνειας. Morearrows
Product_small_%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82_neoprene_%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1_pcr_171212-002
Στεγανωτικός δακτύλιος στηρίγματος neoprene (PCR) Στεγανωτικοί δακτύλιοι από neoprene (PCR). Χρησιµοποιούνται για στεγανοποίηση των σηµείων διάτρησης επιφανειών (για την τοποθέτηση στηριγµάτων) κ... Morearrows
Product_small_%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82_neoprene_%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1_pcr_171212-003
Στεγανωτικός δακτύλιος στηρίγματος neoprene (PCR) Στεγανωτικοί δακτύλιοι από neoprene (PCR). Χρησιµοποιούνται για στεγανοποίηση των σηµείων διάτρησης επιφανειών (για την τοποθέτηση στηριγµάτων) κ... Morearrows
Product_small_%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b1%cf%82_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%82_pvc_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171299-003
Διαπεραστήρας αγωγού ή ταινίας (PVC) Πλαστικός διαπεραστήρας αγωγού ή ταινίας (PVC), τοποθετούµενος στα σηµεία διέλευσης αυτών από µαρκίζες, κεραµίδια κ.λπ. Morearrows
Product_small_%cf%84%cf%85%cf%86%ce%bb%ce%b1_%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%87%ce%bb%ce%b9%ce%b1_%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171213-002
Τυφλά περικόχλια αλουμινίου (Al) Τυφλά περικόχλια αλουµινίου (Al) µε εσωτερικό σπείρωµα για µεταλλικές επιφάνειες. Morearrows
Product_small_%ce%b2%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%bc%ce%b5_%cf%83%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171214-001
Βίδα στερέωσης με σπείρωμα χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) Βίδες στερέωσης με σπείρωμα χαλύβδινες επιψευδαργυρωμένες εν θερμώ (St/tZn) στηρίγµατος HILTI. Morearrows
Product_small_%ce%ba%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b1_%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b5%ce%b1%cf%82_%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%85%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85_%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171299-005_171299-006
Κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικού ρεύματος ΟΒΟ Κάρτα & θήκη μαγνητικής καταγραφής κεραυνικού ρεύματος ΟΒΟ. Εγκαθίσταται επί του αγωγού καθόδου, καταγράφοντας σε kA το µέγιστο διερχόµενο κεραυνικ... Morearrows
Product_small_%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%85%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85_%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171299-007
Απαριθμητής κεραυνικού ρεύματος Απαριθμητής κεραυνικού ρεύματος. Παρεµβάλλεται επί του αγωγού καθόδου, καταγράφοντας τον αριθµό των κεραυνικών πληγµάτων που διέρχονται από το σύ... Morearrows
Product_small_%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%89%ce%bd_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171299-010
Διαμορφωτικό αγωγών/ταινιών χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Εργαλείο διαµόρφωσης και ευθυγράµµισης αγωγών - ταινιών χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn). Morearrows
Product_small_%cf%83%cf%80%cf%81%ce%b5%ce%b9_%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b2%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171299-011
Spray γαλβανίσματος Σπρέι γαλβανίσµατος για επιδιόρθωση εκτεθειµένων επιφανειών. Morearrows
Product_small_%cf%83%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b8%ce%b7%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_obo-bettermann_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171299-008
Σπινθηριστής κλειστού τύπου ΟΒΟ Σπινθηριστής κλειστού τύπου OBO ικανός να διοχετεύει ηλεκτρικό ρεύµα για χρήση σε ισοδυναµική ζεύξη δύο ξεχωριστών γειώσεων ή για προστασία ηλεκτροχη&m... Morearrows
Product_small_%cf%83%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b8%ce%b7%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%82_%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82_obo-bettermann_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171299-009
Σπινθηριστής προστασίας ΟΒΟ Σπινθηριστής προστασίας OBO για γεφύρωση ενός εξωτερικού συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας µε ένα χαµηλής τάσεως σύστηµα. Morearrows