Παρελκόμενα εξαρτήματα - υλικά

Παρελκόμενα εξαρτήματα - υλικά
Διμεταλλική ταινία CUPAL

Διµεταλλική ταινία ευθύγραµµη (χαλκού – αλουµινίου) CUPAL, παρεµβαλλόµενη µεταξύ επιφανειών χαλκού - χάλυβα, προς αποφυγή ηλεκτροχηµικής διάβρ

Διμεταλλική επαφή ενός σημείου CUPAL

Διµεταλλικές επαφές ενος σημείου διµεταλλικές (χαλκού – αλουµινίου), παρεµβαλλόµενες µεταξύ επιφανειών προς αποφυγή ηλεκτροχηµικής διάβρωσης.

Διμεταλλική επαφή ενός σημείου χαλύβδινη ανοξείδωτη (INOX)

Διµεταλλικές επαφές ενος σημείου χαλύβδινες ανοξείδωτες (ΙΝΟΧ), παρεµβαλλόµενες µεταξύ επιφανειών προς αποφυγή ηλεκτροχηµικής διάβρωσης.

Διμεταλλική επαφή δυο σημείων CUPAL

Διµεταλλικές επαφές δυο σημείων διµεταλλικές (χαλκού – αλουµινίου), παρεµβαλλόµενες µεταξύ επιφανειών προς αποφυγή ηλεκτροχηµικής διάβρωσης.

Διμεταλλική επαφή δυο σημείων χαλύβδινη ανοξείδωτη (INOX)

Διµεταλλικές επαφές δυο σημείων χαλύβδινες ανοξείδωτες (ΙΝΟΧ), παρεµβαλλόµενες µεταξύ επιφανειών προς αποφυγή ηλεκτροχηµικής διάβρωσης.

Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)

Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn). Τοποθετείται σε στηρίγµατα αγωγού για διατήρηση απόστασης µεταξύ αγωγού - επιφάνειας.

Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E)

Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E). Τοποθετείται σε στηρίγµατα αγωγού για διατήρηση απόστασης µεταξύ αγωγού - επιφάνειας.

Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu/eSn)

Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu/eSn). Τοποθετείται σε στηρίγµατα αγωγού για διατήρηση απόστασης µεταξύ αγωγού - επιφάνειας.

Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος κράματος αλουμινίου (AlMgSi)

Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος κράματος αλουμινίου (AlMgSi). Τοποθετείται σε στηρίγµατα αγωγού για διατήρηση απόστασης µεταξύ αγωγού - επιφάνειας.

Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος χαλύβδινος ανοξείδωτος (INOX)

Δακτύλιος απόστασης στηρίγματος χαλύβδινος ανοξείδωτος (INOX). Τοποθετείται σε στηρίγµατα αγωγού για διατήρηση απόστασης µεταξύ αγωγού - επιφάνειας.

Στεγανωτικός δακτύλιος στηρίγματος neoprene (PCR)

Στεγανωτικοί δακτύλιοι από neoprene (PCR). Χρησιµοποιούνται για στεγανοποίηση των σηµείων διάτρησης επιφανειών (για την τοποθέτηση στηριγµάτων) και τοποθετούνται κάτω από τον δακ

Στεγανωτικός δακτύλιος στηρίγματος neoprene (PCR)

Στεγανωτικοί δακτύλιοι από neoprene (PCR). Χρησιµοποιούνται για στεγανοποίηση των σηµείων διάτρησης επιφανειών (για την τοποθέτηση στηριγµάτων) και τοποθετούνται κάτω από τον δακ

Διαπεραστήρας αγωγού ή ταινίας (PVC)

Πλαστικός διαπεραστήρας αγωγού ή ταινίας (PVC), τοποθετούµενος στα σηµεία διέλευσης αυτών από µαρκίζες, κεραµίδια κ.λπ.

Τυφλά περικόχλια αλουμινίου (Al)

Τυφλά περικόχλια αλουµινίου (Al) µε εσωτερικό σπείρωµα για µεταλλικές επιφάνειες.

Βίδα στερέωσης με σπείρωμα χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn)

Βίδες στερέωσης με σπείρωμα χαλύβδινες επιψευδαργυρωμένες εν θερμώ (St/tZn) στηρίγµατος HILTI.

Κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικού ρεύματος ΟΒΟ

Κάρτα & θήκη μαγνητικής καταγραφής κεραυνικού ρεύματος ΟΒΟ. Εγκαθίσταται επί του αγωγού καθόδου, καταγράφοντας σε kA το µέγιστο διερχόµενο κεραυνικό ρεύµα.

Απαριθμητής κεραυνικού ρεύματος

Απαριθμητής κεραυνικού ρεύματος. Παρεµβάλλεται επί του αγωγού καθόδου, καταγράφοντας τον αριθµό των κεραυνικών πληγµάτων που διέρχονται από το σύστηµα αντικεραυνικής προστα

Διαμορφωτικό αγωγών/ταινιών χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn)

Εργαλείο διαµόρφωσης και ευθυγράµµισης αγωγών - ταινιών χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn).

Spray γαλβανίσματος

Σπρέι γαλβανίσµατος για επιδιόρθωση εκτεθειµένων επιφανειών.

Σπινθηριστής κλειστού τύπου ΟΒΟ

Σπινθηριστής κλειστού τύπου OBO ικανός να διοχετεύει ηλεκτρικό ρεύµα για χρήση σε ισοδυναµική ζεύξη δύο ξεχωριστών γειώσεων ή για προστασία ηλεκτροχηµικής διάβρωσης.

Σπινθηριστής προστασίας ΟΒΟ

Σπινθηριστής προστασίας OBO για γεφύρωση ενός εξωτερικού συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας µε ένα χαµηλής τάσεως σύστηµα.