Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων μονωμένου δώματος χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E)

Print
Product_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85_%ce%b4%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_cu-e_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141712-001_141712-002

Ακίδα σύλληψης χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E), που στηρίζεται σε πλαστική βάση µονωµένου δώµατος (PVC) γεµισµένη µε µπετόν, στην οποία κοχλιώνονται επί εξέχοντος σπειρώµατος Μ 8. Χρησιµοποιείται σε συστήµατα αντικεραυνικής προστασίας και ιδιαίτερα σε στεγανοποιηµένα δώµατα. Η ακίδα περιλαµβάνει τον σφιγκτήρα µε εγκοπή (ποτηράκι) για την απ’ ευθείας σύνδεση µε τον αγωγό συλλογής.

Υλικό

ακίδας

Υλικό βάσης

Διάµετρος ακίδας (mm)

Μήκος

ακίδας

(mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

Cu-E

PVC

Ø 16

300

ΕΝ 62561-1 & 2

141712-001

 

 

600

141712-002