Ακίδα σύλληψης επί στηριγμάτων μονωμένου δώματος ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr)

Print
Product_%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85_%ce%b4%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b9%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_ms-echr_%ce%a616x300mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_141713-002_141713-003

Ακίδα σύλληψης ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη (Ms/eChr), που στηρίζεται σε πλαστική βάση µονωµένου δώµατος (PVC) γεµισµένη µε µπετόν, στην οποία κοχλιώνονται επί εξέχοντος σπειρώµατος Μ 8. Χρησιµοποιείται σε συστήµατα αντικεραυνικής προστασίας και ιδιαίτερα σε στεγανοποιηµένα δώµατα. Η ακίδα περιλαµβάνει τον σφιγκτήρα µε εγκοπή (ποτηράκι) για την απ’ ευθείας σύνδεση µε τον αγωγό συλλογής.

Υλικό

ακίδας

Υλικό βάσης

Διάµετρος ακίδας (mm)

Μήκος

ακίδας

(mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

Ms/eChr

PVC

Ø 16

300

ΕΝ 62561-1 & 2

141713-002

 

 

600

141713-003