Αγωγός πολύκλωνος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)

Αγωγός πολύκλωνος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn). Χρησιμοποιείται ως αγωγός στο συλλεκτήριο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας-γειώσεων.

Υλικό

Διάµετρος

(mm)

Διατοµή

(mm2)

Αριθµός
συρµατίδιων

Βάρος

~ gr/m

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

St/tZn

Ø 6

28,26

6 × 19

131

ΕΝ

62561-2

111311-001

 

 

Ø 8

50,24

209

111311-002

 

 

Ø 10

78,50

346

111311-003