Συστολοδιαστολικό διασταυρούμενο ενός - δύο ακροδεκτών χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn)

Print
Product_%ce%a3%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b1_%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1_%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_-_%ce%b4%cf%85%ce%bf_%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn__%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_131211-002_131211-001

Συστολοδιαστολικό διασταυρούμενο ενός - δύο ακροδεκτών χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) για σύνδεση συλλεκτηρίων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, καθώς και σε σηµεία διασταύρωσης των αγωγών. Τοποθετείται ανά διαστήµατα 20 µέτρων, για απορρόφηση των συστολών-διαστολών λόγω αυξοµειώσεων της θερµοκρασίας.

ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ

Υλικό

Διάµετρος

Αγωγού (mm)

Μήκος

 (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

St/tZn

Ø 8-10

400

ΕΝ 62561-1 & 2

131211-002

 

 

 

ΔΥΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

Υλικό

Διάµετρος

Αγωγού (mm)

Μήκος

 (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

St/tZn

Ø 8-10

400

ΕΝ 62561-1 & 2

131211-001