Ταινία πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E)

Ταινία πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) αποτελούµενη από συρµατίδια µικρής διαµέτρου (υψηλής αγωγιµότητας) για χρήση γεφύρωσης και ισοδυναµικής σύνδεσης µεταλλικών επιφανειών.

Υλικό

Πλάτος (mm)

Πάχος (mm)

Διατοµή (mm2)

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

Cu-E

17

2,0

16

121311-001

 

 

20

2,5

25

121311-002

 

 

22

3,0

35

121311-003

 

 

30

4,0

50

121311-004

 

 

45

3,5

70

121311-005