Προστατευτικός αγωγός ράβδος δύο ακροδεκτών χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)

Προστατευτικός αγωγός (ράβδος) δύο ακροδεκτών χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn) διαµέτρου Ø 16 mm, για σύνδεση των αγωγών καθόδου του συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας µε το σύστηµα γείωσης και προστασία των αγωγών καθόδου στα κατώτερα προ του εδάφους ύψη.

Υλικό

Διάµετρος
αγωγού (mm)

Μήκος (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

St/tZn

Ø 16

1.500

ΕΝ

62561-1 & 2

111711-004

 

 

Ø 16

2.000

111711-005

 

 

Ø 16

2.500

111711-006