Αγωγός μονόκλωνος ανοξείδωτος χαλύβδινος (ΙΝΟΧ)

Print
Product_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_v2a_%ce%a68_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111116-001

Αγωγός μονόκλωνος ανοξείδωτος χαλύβδινος (ΙΝΟΧ). Χρησιμοποιείται ως αγωγός στο συλλεκτήριο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και ως αγωγός καθόδου.

• Μεγαλύτερη αντοχή σε διαβρωτικό περιβάλλον

Υλικό

Διάµετρος (mm)

Διατοµή (mm2)

Βάρος ~ gr/m

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

INOX V2A

Ø 8

50

395

ΕΝ 62561-2

111116-001

 

 

Ø 10

78,5

617

111116-003

 

 

INOX V4A

Ø 8

50

395

111116-002

 

 

Ø 10

78,5

617

111116-004