Συστολοδιαστολικό διασταυρούμενο κράματος αλουμινίου (AlMgSi)

Συστολοδιαστολικό διασταυρούμενο κράματος αλουμινίου (AlMgSi) για σύνδεση συλλεκτηρίων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, καθώς και σε σηµεία διασταύρωσης των αγωγών. Τοποθετείται ανά διαστήµατα 20 µέτρων, για απορρόφηση των συστολών-διαστολών λόγω αυξοµειώσεων της θερµοκρασίας.

Υλικό

Διάµετρος

συστολοδιαστολικού (mm)

Μήκος

 (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

AlMgSi

Ø 9

400

ΕΝ 62561-1 & 2

131213-001