Συστολοδιαστολικό ενός - δύο ακροδεκτών χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn)

Συστολοδιαστολικό ενός - δύο ακροδεκτών χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) για σύνδεση συλλεκτηρίων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, καθώς και σε σηµεία διασταύρωσης των αγωγών. Τοποθετείται ανά διαστήµατα 20 µέτρων, για απορρόφηση των συστολών-διαστολών λόγω αυξοµειώσεων της θερµοκρασίας.

ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ

Υλικό

Διάµετρος

Αγωγού (mm)

Μήκος

(mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

St/tZn

Ø 8-10

400

ΕΝ 62561-1 & 2

131111-002

 

 

 

ΔΥΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

Υλικό

Διάµετρος

Αγωγού (mm)

Μήκος

 (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

St/tZn

Ø 8-10

400

ΕΝ 62561-1 & 2

131111-001