Ταινία χαλύβδινη επιχαλκωμένη (St/Cu)

Ταινία (λάμα) χαλύβδινη επιχαλκωμένη (St/Cu) για χρήση κυρίως σε συστήματα γειώσεων (θεμελιακή - περιμετρική). Επίσης χρησιμοποιείται και σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας για ισοδυναμικές συνδέσεις.

Υλικό

Πλάτος (mm)

Πάχος (mm)

Διατοµη (mm2)

Βάρος ~ gr/m

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

St/Cu

30

3,5

105

900

ΕΝ

62561-2

121112-001

 

 

40

4

160

1.320

121112-002