Σε συνέχεια της  εναρμόνισης  με το πρότυπο IEC 62561-1:2017, ακλούθησε και η ενημέρωση και εφαρμογή από την εταιρεία «Πιττάς- Δράγνης» των  προτύπων:
• IEC 62561:2018
Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes

• IEC 62561-4:2017  
Lightning protection system components (LPSC) - Part 4: Requirements for conductor fasteners

• IEC 62561-5:2017  
Lightning protection system components (LPSC) - Part 5: Requirements for earth electrode inspection housings and earth electrode seals

• IEC 62561-7:2018  
Lightning protection system components (LPSC) - Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds