Σύνδεσμος οπλισμού μονός χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)

Print
Product_%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_163411-003

Σύνδεσµος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn), ράβδων οπλισµού μονός έως Ø 25 mm, µε αγωγό Ø 8-10 ή ταινία 30x3,5 έως και 40x4 mm.

Υλικό

Αγωγός (mm)

Οπλισµός (mm)

Ταινία (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

St/tZn

Ø 8-10

Ø 25

40 × 4

ΕΝ 62561-1

163411-006