Παρελκόμενα εξαρτήματα - υλικά

Παρελκόμενα εξαρτήματα - υλικά
Pdf Print
Product_small_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b1%cf%82_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%bd_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171215-001
Επικρουστήρας ηλεκτροδίων Επικρουστήρας ηλεκτροδίων. Χαλύβδινος κοχλίας, κοχλιούµενος επί του σύνδεσµου επιµήκυνσης. Χρησιµοποιείται για την έµπηξη του ηλεκτρο... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b7_%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%b5%ce%b1%cf%82_1xm10_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b1%cf%82_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171220-004
Αναμονή γείωσης (υποδοχέας) χαλύβδινος ανοξείδωτος (INOX) Αναμονή γείωσης (υποδοχέας) χαλύβδινος ανοξείδωτος (INOX), εξόδου άκρων αγωγών γειώσεων. Συνδέεται µε αγωγούς γειώσεων (κυκλικής διατοµής ή ταινίες) εί... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b7_%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%b5%ce%b1%cf%82_2xm8_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b1%cf%82_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171216-002
Αναμονή γείωσης (υποδοχέας) χαλύβδινος ανοξείδωτος (INOX) Αναμονή γείωσης (υποδοχέας) χαλύβδινος ανοξείδωτος (INOX), εξόδου άκρων αγωγών γειώσεων. Συνδέεται µε αγωγούς γειώσεων (κυκλικής διατοµής ή ταινίες) εί... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b7_%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%b5%ce%b1%cf%82_2xm8_%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_ms_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171216-006
Αναμονή γείωσης (υποδοχέας) ορειχάλκινη (Ms-Cu/Zn) Αναμονή γείωσης (υποδοχέας) ορειχάλκινη (Ms-Cu/Zn), εξόδου άκρων αγωγών γειώσεων. Συνδέεται µε αγωγούς γειώσεων (κυκλικής διατοµής ή ταινίες) είτε &mic... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b7_%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%b5%ce%b1%cf%82_2xm8_%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_ms-ecu_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171216-005
Αναμονή γείωσης (υποδοχέας) ορειχάλκινη επιχαλκωμένη (Ms/eCu) Αναμονή γείωσης (υποδοχέας) ορειχάλκινη επιχαλκωμένη (Ms/eCu), εξόδου άκρων αγωγών γειώσεων. Συνδέεται µε αγωγούς γειώσεων (κυκλικής διατοµής ή ταινίες... Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b7_%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%b5%ce%b1%cf%82_2xm8_%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_ms-esn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171216-008
Αναμονή γείωσης (υποδοχέας) ορειχάλκινη επικασσιτερωμένη (Ms/eSn) Αναμονή γείωσης (υποδοχέας) ορειχάλκινη επικασσιτερωμένη (Ms/eSn), εξόδου άκρων αγωγών γειώσεων. Συνδέεται µε αγωγούς γειώσεων (κυκλικής διατοµής ή ται... Morearrows
Product_small_%ce%b2%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_earthplus_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_191612-001
Βελτιωτικό γείωσης EarthPlus Υψηλής ποιότητας ειδικό ένυδρο διάλλειµα για την βελτίωση της αντίστασης γείωσης σε δοχεία 18 lt, βάρους 19 kg. Morearrows
Product_small_%ce%b2%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_conducrete_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_191612-003
Βελτιωτικό γείωσης Conducrete Ειδική κόνις για άµεση βελτίωση της αντίστασης γείωσης σε σακιά βάρους 25 kg. Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b5%cf%82_%cf%80%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b1%cf%82_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%89%ce%bd_%ce%ba%cf%89%cf%82_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_231612-041
Ακροδέκτης πρέσας (ΚΩΣ) αγωγών χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu/eSn) Ακροδέκτης πρέσας (ΚΩΣ) αγωγών χάλκινος επικασσιτερωμένος (Cu/eSn) Morearrows
Product_small_%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b4%ce%b1_%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_191613-001
Πινακίδα γείωσης αλουμινίου (Al) Πινακίδα επισήµανσης των θέσεων που είναι τοποθετηµένοι οι γειωτές. Morearrows
Product_small_%cf%86%cf%81%ce%b5%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%bf_%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171218-005
Φρεάτιο γείωσης (PVC) Φρεάτιο γείωσης µε ειδικό καπάκι επισήµανσης των θέσεων που είναι τοποθετηµένοι οι γειωτές. Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_pvc_20%ce%bc_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171219-005
Αντιδιαβρωτική ταινία (PVC) Αντιδιαβρωτική ταινία (PVC) προστασίας επιχωµένων αγωγών/ταινιών ως και των συνδέσµων αυτών. Morearrows
Product_small_%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_10%ce%bc_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_171219-001
Αντιδιαβρωτική ταινία (PETROLATUM) Αντιδιαβρωτική ταινία (PETROLATUM) προστασίας επιχωµένων αγωγών/ταινιών ως και των συνδέσµων αυτών. Morearrows