Πλάκα γείωσης χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E)

Print
Product_%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%b1_%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_500x500x3mm_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7_cu_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_191212-010

Πλάκα γείωσης χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E), διαφόρων διαστάσεων µε σύνδεσµο αγωγού ενός σηµείου.

Υλικό

Μήκος (mm)

Πλάτος (mm)

Πάχος (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

Cu-Ε

500

500

2

ΕΝ 62561-2

191212-009

 

 

500

500

3

191212-010

 

 

500

500

5

191212-012

 

 

500

1.000

3

191212-006

 

 

500

1.000

5

191212-008

 

 

1.000

1.000

3

191212-001

 

 

1.000

1.000

5

191212-002