Ταινία γεφύρωσης τυποποιημένη πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E)

Ταινία γεφύρωσης τυποποιημένη πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E), σε µήκη 300 και 500 mm για χρήση γεφύρωσης και ισοδυναµικής σύνδεσης µεταλλικών επιφανειών.

Υλικό

Πλάτος
(mm)

Πάχος
(mm)

Διατοµή (mm2)

Μήκος
(mm)

Τρύπα
(mm)

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

Cu

30

3

35

300

Ø 12

121411-001

 

 

500

121411-002