Ταινία χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn)

Print
Product_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_st-tzn_30x3_5mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_121111-005

Ταινία (λάμα) χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) για χρήση κυρίως σε συστήματα γειώσεων (θεμελιακή - περιμετρική). Επίσης χρησιμοποιείται και σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας για ισοδυναμικές συνδέσεις.

• Πάχος ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗΣ 500gr/m2

Υλικό

Πλάτος (mm)

Πάχος (mm)

Διατοµή (mm2)

Βάρος ~ gr/m

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

St/tZn

30

3,5

105

830

ΕΝ 62561-2

121111-005

 

 

40

4

160

1.260

121111-006