Ταινία χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E)

Ταινία (λάμα) χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) για χρήση κυρίως σε συστήματα γειώσεων (θεμελιακή - περιμετρική). Επίσης χρησιμοποιείται και σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας για ισοδυναμικές συνδέσεις.

Υλικό

Πλάτος (mm)

Πάχος (mm)

Διατοµή (mm2)

Βάρος ~ gr/m

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

Cu-E

25

3

75

670

ΕΝ 62561-2

121113-003

 

 

30

2

60

530

121113-005

 

 

30

3

90

800

121113-006

 

 

40

3

120

1.060

121113-009

 

 

40

4

160

1.420

121113-010