Έργα – Εγκαταστάσεις

Page_%ce%95%ce%a1%ce%93%ce%91_%ce%95%ce%93%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%95%ce%99%ce%a3

Το μέγεθος και η ποικιλομορφία των έργων και των εγκαταστάσεων από την ΠΙΤΤΑΣ-ΔΡΑΓΝΗΣ διασφαλίζουν στο μέγιστο δυνατόν την ανθρώπινη ζωή αλλά και την περιουσία. Πληθώρα εγκαταστάσεων συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας – γειώσεων – αντιυπερτασικών διατάξεων έχουν υλοποιηθεί στον Ελλαδικό και Διεθνή χώρο.

Το εύρος των δραστηριοτήτων της εκτείνεται σε διάφορους τομείς όπως:

• Τηλεπικοινωνίες (Πύργοι - Τηλεοπτικοί σταθμοί)

• Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά - Ανεμογεννήτριες - Διυλιστήρια)

• Μουσεία

• Σχολεία

• Μεταφορές (Αεροδρόμια - Λιμάνια - Οδικοί άξονες)

• Νοσοκομεία

• Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

• Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις