Αγωγού - Ράβδου οπλισμού

Αγωγού - Ράβδου οπλισμού
Pdf Print
Product_small_exothermic_cre-1
Καλούπι από γραφίτη για εξωθερμική συγκόλληση CRE-1 Καλούπι από γραφίτη, υψηλής ποιότητας, για εξωθερμική συγκόλληση. Σύνδεση αγωγού-ράβδος οπλισμού, τύπου CRE-1. Morearrows
Product_small_exothermic_cre-2
Καλούπι από γραφίτη για εξωθερμική συγκόλληση CRE-2 Καλούπι από γραφίτη, υψηλής ποιότητας, για εξωθερμική συγκόλληση. Σύνδεση αγωγού-ράβδος οπλισμού, τύπου CRE-2. Morearrows
Product_small_exothermic_cre-6
Καλούπι από γραφίτη για εξωθερμική συγκόλληση CRE-6 Καλούπι από γραφίτη, υψηλής ποιότητας, για εξωθερμική συγκόλληση. Σύνδεση αγωγού-ράβδος οπλισμού, τύπου CRE-6. Morearrows