Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την προσθήκη του οργάνου ελέγχου TESTBOY TV 455  στην πλατφόρμα PanelCAD για εγκαταστάτες.

"Τα έντυπα και τα σχέδια που ζητά η νέα ΥΔΕ απαιτούν αρκετό χρόνο για την παραγωγή τους ενώ για τα σχέδια (εάν αυτά πρόκειται να γίνουν με ένα απλό σχεδιαστικό πρόγραμμα) απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία και στη συνέχεια αρκετή και επαναλαμβανόμενη δουλειά.

Το PanelCAD για εγκαταστάτες επιταχύνει εξαιρετικά την όλη διαδικασία αφού παράγει τα έντυπα συμπληρωμένα και έτοιμα για υποβολή ενώ τα σχέδια παράγονται και αυτά αυτόματα βάσει των δεδομένων που εισάγετε εσείς στο πρόγραμμα σε πίνακες.

Έτσι, ο χρήστης του προγράμματος παίρνει στον ελάχιστο δυνατό χρόνο όλα τα απαιτούμενα σχέδια και έντυπα και μάλιστα χωρίς να χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις σχεδίασης."