Η ΠΙΤΤΑΣ-ΔΡΑΓΝΗΣ συμμετείχε στην διεθνή έκθεση «Ecotec – Τεχνολογίες περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά συστήματα» 2013 παρουσιάζοντας το νέο σύστημα ανανέωσης - προστασίας - συντήρησης γυάλινων επιφανειών φωτοβολταϊκών πάνελ (ClearShield RITEC) καθώς και προϊόντα αντικεραυνικής προστασίας - γειώσεων.