Η ΠΙΤΤΑΣ-ΔΡΑΓΝΗΣ μεταφέρεται αρχές Απριλίου 2013 σε νέες εγκαταστάσεις με έδρα το Κορωπί. Γραφεία, παραγωγή, αποθήκη, εργαστηριακός εξοπλισμός συγκεντρώνονται σε έναν σύγχρονο χώρο προσφέροντας καλύτερη λειτουργικότητα, εξυπηρέτηση και επικοινωνία.