Καταγραφή κεραυνών σε πραγματικό χρόνο από ένα δίκτυο ερασιτεχνών, φίλων του κεραυνού, που έχουν συναρμολογήσει οικιακούς σταθμούς ανίχνευσης ηλεκτρομαγνητικών εκκενώσεων στην ατμόσφαιρα.

Στην ιστοσελίδα μπορεί κανείς να βρει και οδηγίες για την δημιουργία του δικού του σταθμού!


http://www.blitzortung.org/Webpages/index.php?lang=en