Τον Δεκέμβριο του 2013 η εταιρία Hellenic Seaways, μας ανέθεσε την αποκατάσταση και προστασία των πολυκαρβονικών διάφανων επιφανειών του επιβατηγού πλοίου “Flying cat 6”.   

Οι επιφάνειες βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση, διαβρωμένες λόγω της θαλάσσιας προσβολής. Με δυσκολία μπορούσε κάποιος να διακρίνει το εξωτερικό περιβάλλον.

Μετά την εφαρμογή του συστήματος ‘Ritecoat’ η διαύγεια των επιφανειών επανήλθε σχεδόν στην αρχική κατάσταση. Eίναι πλέον προστατευμένες από την διάβρωση των αλάτων και η συντήρηση τους είναι λιγότερο χρονοβόρα και πολύ πιο εύκολη.