Ένας κεραυνός μπορεί να  πλήξει ένα απροστάτευτο κτίριο και να προκαλέσει  ζημιές. Ακόμη και ένα έμμεσο κεραυνικό πλήγμα μπορεί να καταστρέψει τον ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό εξοπλισμό, λόγω των αποτόμων διακυμάνσεων του δυναμικού.

Στο παρακάτω Video αναδεικνύονται οι επιπτώσεις ενός κεραυνικού πλήγματος και των ηλεκτρικών υπερτάσεων με λεπτομέρεια.

Προσομοιώνεται  η διαδρομή του κεραυνικού φορτίου από το σημείο του πλήγματος έως το εσωτερικό του κτιρίου.

σημαίνει προστασία με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους μέσω της πλήρους αλληλεπίδρασης όλων των συστημάτων, τόσο για την εσωτερική όσο και εξωτερική αντικεραυνική προστασία:

• Συλλεκτήριο σύστημα και αγωγοί καθόδου

• Σύστημα γείωσης

• Σύστημα Ισοδυναμικών συνδέσεων

• Σύστημα αντιυπερτασικών διατάξεων