Σύνδεσμος Ε.Τ. αγωγών 16-35/16-35 πολλαπλών χρήσεων χαλύβδινος ανοξείδωτος (ΙΝΟΧ)

Print
Product_%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%95%ce%a4_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%89%ce%bd_%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%80%ce%bb%cf%89%ce%bd_%cf%87%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_162212-002

Σύνδεσµος Ελαφρού Τύπου χαλύβδινος ανοξείδωτος (ΙΝΟΧ), αγωγών διατοµής 16-35 mm2 µε όµοιους αγωγούς ή γεφυρώσεις µεταλλικών επιφανειών µορφής σύνδεσης "+", "Γ", "Τ", "ΙΙ", για χρήση εκτός εδάφους.

Υλικό

Αγωγού - Αγωγού (mm2)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

INOX

16-35/16-35

ΕΝ 62561-1

162212-002