Σύνδεσμος Β.Τ. αγωγών Φ8-10/Φ8-10 πολλαπλών χρήσεων χαλύβδινος ανοξείδωτος (ΙΝΟΧ)

Print
Product_%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%92%ce%a4_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%89%ce%bd_%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%80%ce%bb%cf%89%ce%bd_%cf%87%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_162211-002

Σύνδεσµος Βαρέως Τύπου χαλύβδινος ανοξείδωτος (ΙΝΟΧ), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm µε όµοιους αγωγούς ή γεφυρώσεις µεταλλικών επιφανειών µορφής σύνδεσης "+", "Γ", "Τ", "ΙΙ", για χρήση εντός και εκτός εδάφους.

Υλικό

Αγωγού - Αγωγού (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

INOX

Ø 8-10/Ø 8-10

ΕΝ 62561-1

162211-002