Σύνδεσμος επιμήκυνσης αγωγών Φ8-10 κράματος ψευδαργύρου (ZAMAK)

Print
Product_%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%89%ce%bd_%ce%a68-10_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%ce%b7%ce%ba%cf%85%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%96%ce%91%ce%9c%ce%91%ce%9a_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_162111-001

Σύνδεσµος επιµήκυνσης αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm. Για αγωγούς χαλύβδινους επιψευδαργυρωµένους εν θερµώ ή αλουµινίου.

Υλικό

Διάµετρος

αγωγών (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

ZAMAK

Ø 8

ΕΝ 62561-1

162111-001